Mladá výtvarnice Silvie Terrichová se více začala zajímat o výtvarné umění na gymnáziu. Stále více ji oslovovalo, proto se přihlásila na Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké a střední školy, kterou v roce 2009 absolvovala.

Po dobu studia prošla všemi ateliéry. Nejvíce ji však zaujala malba - akvarel, tempera, akryl. Z textilního oboru ji oslovila tvorba batik a tkaní z vlny či jiného materiálu. „Největší motivací a inspirací k tvorbě je pro ni příroda. Snaží se najít svou vlastní výpověď ke vztahu k přírodě, hledá vlastní odpovědi týkající se podstaty přírody, zamýšlí se nad přírodou jako nad bujícím živým organismem. Její velkoformátové malby zachycují živly jako oheň, vodu, zemi, ale také stylizovanou abstraktní krajinu. Autorka symbolicky vnímá svět jako paletu barev a tvarů," zvou na výstavu organizátoři.

Vystavené práce jsou jen malou částí její retrospektivní tvorby z dob studia na Ostravské univerzitě. Expozice je k vidění v Městské knihovně v Novém Jičíně až do konce října v hodinách určených pro veřejnost. (mer)