Výstava představí z větší části neznámé dílo regionálního malíře a vedutisty Františka Kledenského, který unikátním způsobem zdokumentoval život na Kravařsku na přelomu 18. a 19. století je i pro nás jakožto obyvatele Novojičínska vzácná. „Z jeho díla se do dnešních dnů dochovalo více než 250 kreseb, které jsou významným ikonografickým pramenem pro etnografy, historiky, památkáře i vlastivědné badatele,“ vysvětluje v pozvánce Radek Polách z Muzea Novojičínska, které výstavu pořádá. Jeho dílo je opravdu dodnes využíváno k rozsáhlému studiu nejen historiky, etnografy a vlastivědnými pracovníky, ale také pracovníky památkové péče vzhledem k maximální přesnosti detailů historických objektů k náročné restauraci památek.

Fulnecký rodák ve svých kresbách zachytil řadu měst, lokalit a významných staveb regionu, vyzdobil také folianty Jaschkovy kroniky. Jeho práce jsou dodnes jedinečným svědectvím o životě Kravařska v první třetině 19. století. Kledenského lineární kresby nevynikají uměleckou kvalitou, ale svou snahou o detail mají výjimečný význam jako ikonografický pramen. S určitou mírou nadsázky lze malíři Františku Kledenskému přisoudit epiteton kravařský Werner.

Kromě početných reprodukcí v regionálních časopisech se originální díla Františka Kledenského dnes nacházejí ve sbírkách Muzea Novojičínska, Zemského archivu v Opavě, Moravského zemského archivu v Brně a Státního okresního archivu v Novém Jičíně. František Kledenský zemřel v rodném městě ve vysokém věku a pohřben byl na zdejším hřbitově.

Výstava obrazů Františka Kladenského bude zahájena vernisáží v pátek 17. září v 17 hodin v Kostele sv. Josefa při kapucínském klášteře ve Fulneku a potrvá do 14. listopadu. (mer)