Už šestnáctý ročník Štramberské divadelní přehlídky amatérských divadelních souborů zahájí herci z Bernackého ochotnického divadla Bodlák. Do štramberského kulturního domu přivezou v pátek už klasický satirický příběh Revizor o podvodníkovi v ruském carském provinčním městečku. Nikolaj Vasiljevič Gogol svou hrou, zachycující tupost, nevzdělanost a zkaženost úředníků v jednom ruském provinčním městečku prolezlém korupcí a různými jinými neřestmi, nastavil zrcadlo všem, jejichž charakter je pokřiven podlézavostí a úplatkářstvím.

Revizor měl premiéru roku 1836 v Petrohradě, měl veliký úspěch a především mladými lidmi, studenty a pokrokovými literárními kritiky byla hra přijímána s nadšením. Gogol se však stal terčem útoků vyšší společnosti, nad níž Gogolova komedie pronesla zdrcující soud. Právě těm bylo určeno motto hry „Nevrč, brachu, na zrcadlo, když máš křivou hubu".

Bernacké ochotnické divadlo, které hru nastudovalo, navazuje na dlouholetou tradici ochotnického divadla v Bernarticích nad Odrou. „Za více než 110 let se ochotnické divadlo dočkalo mnoha změn. V současné době má občanské sdružení celkem 38 členů. Divadlo si klade za cíl aktivně podporovat rozvoj kultury v obci a regionu, a to prostřednictvím pořádání amatérských divadelních představení a jiných kulturně společenských akcí pro širokou veřejnost," popisují svou činnost jeho členové na webových stránkách. S hrou Revizor vystoupí Bernacké ochotnické divadlo Bodlák ve štramberském kulturním domě v pátek 8. března od 19.30 hodin. (mer)