Na slavnostní vernisáži promluvil neoficiální vedoucí Antonín Vurst, který navázal na práci svých předchůdců Zdeňka Klečky a zakládajícího Emila Václavíka.

„Ve druhé polovině devadesátých let vznikla v Turistickém oddíle TJ Tatra myšlenka uzpůsobit některé túry tak, aby splňovaly představy a možnosti jeho starších členů. Před 30 roky se nápad podařil uvést do života. Dnes je pod názvem Pěší turistika volným sdružením seniorů z Kopřivnice a přilehlého okolí,“ přiblížila oddíl Ilona Mazalová z městského úřadu.

Kopřivničtí senioři pořádají výlety vždy ve středu a v sobotu a nejméně dvakrát ročně podnikají celodenní výlety autobusem. Například v červnu je čeká zájezd do Bílých Karpat.

„Významné pro nás bylo navázání spolupráce se sociálním odborem. Svými návrhy jsme přispěli do náplně programu Aktivního seniora a pro nás se podstatně rozšířila nabídka nejen pohybového charakteru,“ uvedl Antonín Vurst. Výstava, která zaujme nejen obsahem, ale okouzlí ručním provedením, bude ve vestibulu k vidění do 15. dubna.