Návštěvníci Komenského knihovny si mohou prohlédnout 19 posterů, které souhrnně představují životní osudy proslulého pedagoga a učence, seznamují s jeho přelomovým pedagogickým dílem a dodnes moderními učebnicemi, filozofickým odkazem i reflexí Komenského tvorby v umění.

Výstava obsahuje také výběr stále platných myšlenek z díla Učitele národů. Elzbieta Baronová, odborná pracovnice Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze, které výstavu zapůjčilo, uvedla, že o výstavu je obrovský zájem, loni ji muzeum zapůjčilo zhruba dvěstěkrát.

Město Fulnek je s osobností Jana Amose Komenského úzce spjato, podle jeho slov tam prožil v letech 1618 až 1621 nejšťastnější období života, když se tam oženil se svou první manželkou. Výstava pořádaná při příležitosti 350. výročí úmrtí J. A. Komenského bude ve Fulneku přístupná do 27. listopadu.

Starosta Fulneku Petr Ertelt uvedl, že výstava nebude jediným projektem spojeným s listopadovým výročím úmrtí Učitele národů.