V historii Ostravy je nejvýznamnější, nemá obdobu. Shodují se odborníci, když mluví o jubilejní výstavě k 700. výročí korunovace Jana Lucemburského českým králem. Už ve středu se koná v Ostravském muzeu její slavnostní vernisáž, která bude spojena s programem na Masarykově náměstí.

Pro veřejnost bude výstava s názvem Jan Lucemburský – král, který létal, přístupná od čtvrtka 16. prosince.

„Chtěli jsme touto formou uctít tohoto prvního světského Evropana českých dějin,“ říká hlavní kurátor výstavy David Majer. Výstava, která je rozdělena do čtyř částí, zabere všechny prostory muzea kromě těch, kde jsou stálé expozice. V přízemí, prvním i druhém patře bude část nazvaná Ostrava středověká a bude věnována oblasti moravsko-slezského pomezí a středověkým dějinám Ostravy.

Další části, a to První rytíř Evropy, Král cizinec a Král diplomat jsou soustředěny do druhého patra. Ty nejcennější exponáty přitom budou ve dvou nově zařízených místnostech. Jsou nadstandardně zabezpečeny a také jsou vybaveny řídicí jednotkou, která hlídá teplotu a vlhkost. Vzácné exponáty budou umístěny v klimatizovaných a panceřovaných vitrínách. „Bezpečnější už jsou pouze trezory,“ upřesnil Majer.

Už tento týden si tam tak lidé mohou prohlédnout například relikviář svatého Simeona z Cách či desky evangeliáře svatého Marka z tepaného a pozlaceného stříbra z Benátek, pro které jel v pondělí odpoledne na mošnovské letiště pancéřovaný konvoj v čele s ředitelkou muzea.

Budou tam i nejstřeženější díla svého druhu – rukopisy Elišky Rejčky či sedm skulptur z dílny Mistra Michelské madony, největší počet, jaký se kdy podařilo shromáždit na jednom místě.

Výstava v Ostravě potrvá až do 31. března. Ne všechny exponáty ale na ní budou k vidění po celou dobu. Výstavní podmínky jsou velmi přísné a jejich dlouhodobé vystavování není možné. Proto se zhruba v polovině výstavy, kdy se na ni přiveze například zlatý poklad ze Slezské Středy, uskuteční další slavnostní vernisáž.

„Každý předmět bude ale takový skvost a unikum, že nelze říct, která část výstavy je významnější. Pro ty, kteří ji chtějí navštívit opakovaně, bude vydána speciální permanentní vstupenka s výraznou slevou,“ sdělila ředitelka Ostravského muzea Jiřina Kábrtová.

V muzeu mají i pár dnů před výstavou pořádně napilno. Část exponátů leží v bednách a obvykle za dozoru zástupců institucí, kteří je muzeu půjčili, se vybalují a ustavují do vitrín. Včera tam mimo jiné přijel hlavní konzervátor Národní galerie v Praze Petr Kuthan, aby se osobně účastnil vybalování předmětů. Šlo například o středověkou sochu Madonny na lvu, která je součástí stálé expozice Národní galerie.

„Půjčuje se jen výjimečně. Národní galerie ji získala před několika lety z Rakouska, z vídeňského obchodu se starožitnostmi,“ upřesnil Kuthan. Socha vznikla přibližně kolem let 1340 až 1345.

Rozpočet výstavy činí zhruba čtyři miliony korun, necelou polovinou na ni přispělo město Ostrava.