V depozitáři Muzea Novojičínska se nachází celkem 150 historických plakátů. V Příboře si mohou návštěvníci výstavy prohlédnout výběr z této sbírky. K vidění jsou plakáty od konce devatenáctého století až po padesátá léta století minulého.

Nejstarší vystavený plakát, Královské poselství Sněmu zemskému, je z roku 1871. Velkou část výstavy tvoří plakáty z období první republiky.

„Prvorepublikové plakáty velmi dobře ilustrují tehdejší kulturní a společenské dění v Příboře,“ uvedl kurátor muzea Václav Michalička. Většina plakátů z tohoto období pochází z tiskárny Jana Richtera, která v Příboře působila do konce třicátých let.

„Zajímavé jsou také ideologicky zabarvené plakáty z let padesátých, které muzeu věnoval Městský národní výbor v Příboře,“ dodal Michalička. Vystavené plakáty pochází od soukromých dárců i od veřejných institucí. Komorní sbor Masarykova gymnázia zazpíval písně z první poloviny minulého století.

„Chtěli jsme podkreslit historický nádech výstavy,“ vysvětlila výběr skladeb vedoucí sboru Blanka Hrubá.