Eva Pírková říká, že jim nahrál dotační program Nadace Via s názvem Živá komunita, z nějž bylo možné získat grant na sousedské projekty, které podporují komunity v obcích. „Dá se pod tím představit nějaká spolupráce, setkávání sousedů, mezigenerační vztahy. Bylo to úplně volné téma, do kterého se mohou zapojit lidé,“ vypráví Eva Pírková.

Houpačky ji zaujaly už asi před třemi lety, když je viděla na jižní Moravě, kde je projekt Rozhoupaná kyjovská krajina. „Oni začali umísťovat houpačky na různých pěkných vyvýšených místech na stromy. Postupně jich přibývalo a už tam ten projekt trvá čtyři roky,“ podotýká Eva Pírková a upozorňuje že facebooková skupina Rozhoupaná kyjovská krajina má již 883 členů.

„Ve Velké Bystřici to inicioval přímo pan starosta a udělali si houpačky v zámecké zahradě. Teď jsme na dovolené byli v Javorníku v Jeseníkách, tam jsme taky viděli houpačky v parku, a vím, že je projekt Houpačky z hor v Krkonoších – takže těmi projekty jsme se inspirovaly. Každý to dělá trochu jinak, tak uvidíme, co tady ve Skotnici vymyslíme,“ pokračuje Eva Pírková.

Se starostkou Skotnice Annou Mužnou konzultovaly, jestli jít do klasických certifikovaných houpaček, kvůli bezpečnosti. Ty by ale nemohly být na stromech, a taky by celý grant padl na financování té firmy. Tak se rozhodly, že půjdou vlastní cestou, aby to nepostrádalo sousedkou aktivitu.

„Teď probíhají přípravné fáze. S paní starostkou jsme vytipovaly místa ve Skotnici, kde by bylo možné umístit houpací lávky, protože ne všude jsou stromy a obec nemá tolik pozemků. Vytipovalo se jedenáct pozemků, zaznačily se na mapě, vyfotily, vytvořila se na facebooku stránka, na ní jsme představovaly jednotlivá místa a jaká houpačka kde by se hodila. Nakonec se vytvořila anketa, zda se lidem ten projekt vůbec líbí, a ať hlasují pro tři místa, která se jim z těch vytipovaných líbí. Teď jsme vybraly šest nejžádanějších míst, vytipují se stromy a termíny brigád, aby se ta místa upravila. Nyní se snažíme dostat do povědomí lidí, aby o nás věděli a třeba se zapojili,“ dodává Eva Pírková s tím, že součástí jejich aktivity je také soutěž pro děti, které měly namalovat libovolnou technikou houpačky.

Určité výsledky projektu už jsou vidět. Dvojice houpacích lehátek jsou v parčíku u obecního úřadu a u hostince Studánka. „Daly jsme je na místa blízko budov, aby se na zimu daly schovat. Ještě budeme dávat do prostoru dvakrát dvě – dvě proto, že to splňuje myšlenku toho sousedství, té komunity,“ vysvětluje Eva Pírková s tím, že závěsné houpačky zřejmě ponechají na místech po celý rok. Vyrábět je budou brigádníci.

„Budeme se držet nějakých norem, aby nebyl problém, ale nechceme jít do plastu. Tak snad lidi budou zodpovědní a nebudou dělat blbosti. Protože v dnešní době se to posouvá k nějaké normě, že na všechno jsou nějaké příkazy, zákazy. Bavili jsme se s pamětníky a ti říkali, že ve Skotnici bylo asi sedm houpaček u Lubiny, a že na to mají krásné vzpomínky,“ poznamenává Eva Pírková s tím, že ideální by bylo, kdyby vznikly skupiny, každá by si vybrala místo a houpačku, o kterou by se starala. Za to by si na tu desku houpačky mohli vyfrézovat citát nebo jméno. Bude to prostě jejich houpačka. V každém případě bych ráda poděkovala Nadaci Via, paní starostce a všem, kteří v té věci nějak pomáhají. Bez nich by to nešlo,“ uzavírá Eva Pírková.