Pokud dítě v nějaké činnosti zaostává, může dostat ve škole doporučení, na čem ještě zapracovat. Kateřina Lánská, analytička Informačního centra o vzdělávání EDUIn, upřesnila, že rodiče by měli s dítětem o zápisu mluvit a motivovat jej, aby se na něj těšilo.

Kde by rodiče měli čerpat informace před zápisy do škol, aby nebyli zbytečně vystresovaní a nepřenášeli to na svého potomka?
Ideální je seznámit se s prostředím školy, kam bude jejich dítě nastupovat do první třídy. Dnes řada škol umožňuje nahlédnout do výuky stejně jako si promluvit s ředitelem či ředitelkou školy, eventuelně s budoucí učitelkou či učitelem, pokud vedení školy už na jaře ví, kdo budoucí první třídy povede.

Odkladů školní docházky je v Česku příliš:

Samotný zápis by neměl být stresující ani pro rodiče, ani pro děti a většina škol se z něj také snaží udělat příjemnou událost. Je pochopitelně i v zájmu školy, aby se do ní budoucí prvňáčci těšili a učitelé s rodiči navázali hned na začátku dobrý vztah.

Můžeme shrnout, co by dítě případně mělo umět při nástupu do 1. třídy a co se třeba stačí naučit až na základní škole?
Lze čerpat třeba z aktualizace kurikula pro předškolní vzdělávání, která byla představena s návrhem revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy na začátku dubna.

Máme doma předškoláka. Zápis dítěte do školy:

| Video: Youtube

V ní se píše, že důležitým předpokladem pro plynulý přechod dítěte z mateřské do základní školy je, aby zvládlo odloučení od blízkých osob, bylo samostatné v sebeobsluze.

A také aby si dokázalo říct o pomoc, dokázalo počkat a respektovalo, až na něj přijde řada a dokončovalo to, na čem začne pracovat. Číst, psát a počítat se má naučit až na základní škole.

Rodiče by se měli s dítětem na zápis dopředu připravit, popovídat si s ním, co ho čeká, jak by se mělo chovat a s čím se tam setká. Je to tak?
Rodiče by určitě měli s dětmi o zápise a vstupu do školy mluvit a motivovat je, aby se na něj těšili. Bude to nakonec velká změna nejen pro dítě, ale i pro celou rodinu, která se bude muset přizpůsobit novému režimu a nárokům školního života.

Jak připravit dítě na školní prostředí:

Důležité je neudělat dětem ze školy předem strašáka.

Pokud se rodiče věnují svému dítěti celoročně, nemělo by ho při zápisu nic překvapit. Přesto, na co si dát pozor a čeho se vyvarovat?
Zápis není přijímací řízení. Teoreticky, podle legislativy, do školy k zápisu dítě vůbec přijít nemusí, stačí, když zákonný zástupce přinese potřebné dokumenty a dítě do školy zapíše.

Dítě, které je vystavené neznámému prostředí a lidem, může pochopitelně reagovat i tak, že odmítne komunikaci, podmínkou pro zápis do školy je nicméně dosažený věk, nikoli složení nějaké zkoušky.

Během té krátké návštěvy, kdy učitelé vidí dítě prakticky poprvé, toho nelze mnoho skutečně poznat. Rodiče mohou využít zápis k tomu zkonzultovat některé své otázky, ale opravdu by se nemělo objevit nic “na co si dávat pozor, či čeho se vyvarovat”.

Na webových stránkách Ministerstva školství je k dispozici materiál s názvem Desatero pro rodiče dětí předškolního věku. Měli by rodiče tyto rady brát jako bernou minci?
Vzhledem ke zmíněné aktualizaci kurikula a popsaným předpokladům pro přechod mezi mateřskou a základní školou na jedné straně, a snahou o snížení odkladů školní docházky na druhé straně, která s sebou v návrhu od ministerstva také nese snižování tlaku na výkon a důraz na plynulejší přechod mezi stupni vzdělávání, je otázkou, jestli by ministerstvo nemělo také toto desatero revidovat.

Vady řeči jsou mezi dětmi u zápisů do prvních tříd časté:

Pokud jej rodiče chtějí při rozhodování o tom, zda své dítě zapsat do základní školy, brát v potaz, pak spíše jako orientační přehled.

Nejedná se o nutné podmínky, které musí každé dítě splnit před vstupem do školního vzdělávání.