GLOSA IVANA PAVELKA

Toto přiznání je totiž povinnost. Nepřizná-li poplatník to, co mu ukládá zákon – o dani z nemovitosti, čeká jej nemilosrdný trest, zpravidla v podobě finančního postihu. Což o to, stát a jeho úředníci, včetně těch z finančního úřadu, musejí z něčeho žít, a tak je nutné vybírat i daně.

Když už jsme u těch přiznání, nebylo by ale špatné uzákonit ještě jedno. Že by ti, kteří s penězi vybranými od obyvatel na daních dále nějak na různých úrovních nakládají, měli povinnost přiznat, kam skutečně tyto peníze jdou. Dokud toto zákon nestanoví, zůstane pouze v ojedinělých případech na zmíněném rčení, že přiznání je polehčující okolnost. To v případě, že se na nějakou nepravost přijde a bude chuť ji řešit, tak jak vlastně taky ukládá zákon – v tomto případě trestní.