Kandidát na post českého prezidenta Karel Janeček u Nejvyššího správního soudu v Brně požaduje přezkoumání postupu ministerstva vnitra, které při kontrole jeho podpisových archů pro prezidentské volby vyhodnotilo 26 tisíc podpisů jako neplatné. Neplatný byl také podpis samotného prezidentského kandidáta Karla Janečka, protože neumí čitelně opsat číslo ze svého občanského průkazu.

Chudák Janaček je snadným terčem vtipů a parodií. Hahaha, autor převratné Janečkovy hlasovací metody D21 neví jak správně psát dvojku a jedničku? Matematik, který si plete jedničku s dvojkou, by chtěl být našim prezidentem?

Pozadí Janečkova vyřazení ale zdaleka není tak humorné, jak to na první pohled vypadá. Názorně ukazuje, v jakých absurdních situacích se ocitá člověk, jehož rukopis je ovlivněn poruchou grafického projevu. Slovo dysgrafie se skládá z řeckého grafein - psáti, a předpony dys-", která znamená špatný nebo porušený.

Náměstek ministra vnitra Petr Vokáč (vlevo) a ředitel odboru voleb Tomáš Jirovec vystoupili na tiskové konferenci k rozhodnutí o registraci nebo odmítnutí kandidátních listin pro prezidentské volby, 25. listopadu 2022, Praha
O Hrad bude bojovat devět kandidátů. Neúspěšní Diviš i Janeček se odvolají

Současný systém přímé prezidentské volby nezohledňuje, že významná část populace má narušenou schopnost opisovat řadu znaků správně a čitelně. Existují různé typy vrozených poruch, které snižují schopnost správně volit tvar písmen a číslic. Významné procento občanů stejně jako Janeček při psaní zaměňuje nebo nerozlišuje tvarově podobné symboly.

Dysgrafie ani její její blízké příbuzné dyslexie a dyskalkulie neovlivňují intelekt člověka, ani jeho schopnost rozhodovat ve volbách. Výrazně ale snižují schopnost kandidátů na prezidenta České republiky splnit základní zákonný předpoklad: odevzdat bezchybné podpisové archy.

Janečkův případ je vážným varováním, s jakými problémy se v současném světě setkávají dyslektici a dysgrafici, když jim například banka zadá zdánlivě banální úkol: v časovém limitu správně přepsat z mobilu do počítače ověřovací kód.

Karel Janeček bude kandidovat na prezidenta.
Rozjel Karel Janeček neoficiální prezidentskou kampaň už v Krnově?

Žije mezi námi řada spoluobčanů, kteří nejsou schopni si samostatně aktivoval přístup k ryze soukromým bankovním službám. Musí žádat o pomoc cizího člověka jen proto, že má "superschopnost" správného opisování číslic.

Janeček se českým prezidentem asi nestane. Každopádně ve společnosti zažehl velmi potřebnou diskusi o bezohlednosti nejen volebního systému vůči dyslektikům, dysgrafikům a dyskalkulikům. Pro osoby, co se jim pletou jedničky s dvojkami, toho Janeček ve své prezidentské kampani udělal mnohem víc, než sám původně zamýšlel.