KOMENTÁŘ IVANA PAVELKA

Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li tento čin jako člen organizované skupiny … Takto definuje paragraf 175 trestního zákona trestný čin vydírání.

Je tedy zcela jasné, že to, co bílovečtí zastupitelé nazývají vydíráním, je něčím úplně jiným. Případná otázka by byla: Jak tedy nazvat to, co nyní předvádí ministerstvo vnitra a špičky policie, které zřejmě nemají chuť se stavět proti svému ministrovi? Jak nazvat skutečnost, že si policie podmiňuje setrvání v tom či onom městě tím, že za ni město uhradí část nájmu?

Policie totiž skutečně nutí členy zastupitelstev měst, aby něco konali nebo trpěli. Pohrůžkou je odchod jinam, s patřičným dodatkem, že snaha dobře sloužit sice bude, ale už to nebude ono. Zastupitelé, než aby si nechali nadávat od lidí, raději ustoupí, byť městu, a tudíž všem obyvatelům, způsobí majetkovou újmu. Peníze za nájem totiž mohli využít jinak. Takže, jak to vlastně s tím vydíráním je? To, co předvádí policie, podle trestního zákona posoudit ani nazvat nelze. Z hlediska obyčejného lidského pohledu se názvů nabízí několik. Ani jeden z nich by se ale nemohl publikovat.