KOMENTÁŘ VĚRY RŮČKOVÉ

Staří lidé se často diví, proč se k nim mladí chovají „nepatřičně“. Je to možná jen jejich arogancí a dojmem věčného mládí, ale možná i jejich zkušenostmi či strachem před jejich vlastním stářím. Jsou časté případy, kdy skutečně neplatí staré rčení, že stáří přináší moudrost. Jsou všude kolem nás a po celé republice.

Každý snad zná alespoň jednoho seniora, jenž neměl dobré srdce za mlada a i nyní myslí jen na svůj prospěch. A takovému člověku, který nemíní vzít rozum do hrsti ani v sedmdesáti, je těžké prokazovat úctu.