Ve velmi objemné a událostmi nabité historické knize se píší poslední stránky. Naši potomci se v ní dočtou například o nebývalém rozkvětu, vzniku nových měst s přepychovými domy, kostely, parky, o zakládání nových podniků, stavbě silnic, přehrad, sídlišť.

Na druhé straně budou (bohužel) číst také o tvrdé dřině, utrpení, slzách, bolesti, bídě a taky o mnoha neštěstích a tragických lidských osudech, válkách, nenávisti, proměně krajiny a sociálních a společenských nešvarech.

Jak si můžeme aktuálně ověřit v nejnovějším knižním bestseleru karvinské rodačky, spisovatelky Karin Lednické s názvem Šikmý kostel, je to čtení zajímavé, strhující a určitě nutící k zamyšlení.

Zlidovělé básnické rčení praví, že na každém konci je hezké, že něco nového začíná. Čtení příběhů z dob minulých je bezesporu zajímavé a často poučné, ovšem je třeba hledět do budoucnosti. Ta je však zatím nejasná a mlhavá, její obrysy jsou matné, neurčité, a mohlo by se říci nijak zářné.

Politici a experti na restrukturalizaci mají údajně jasno, předkládají vize, ale zatím jen na papíře. Nastal tedy časy, aby se vize začaly co nejrychleji proměňovat v realitu.