Koupaliště ve Štramberku-Libotíně bude i letos uzavřené. Třetí sezónu za sebou se tam nikdo nevykoupe. V květnu 2019 ho nechali uzavřít radní Štramberka kvůli tomu, že začaly odpadávat obklady a našly se i další nedostatky.

Už tenkrát se objevila na sociálních sítích negativní vyjádření na vedení a radu města a nejinak je tomu i letos, kdy je jasné, že koupaliště nemůže být otevřené kvůli závadám i kvůli tomu, že na něm začínají opravy.

Radní města měli v onom roce 2019 na výběr – buď nechají opravit koupaliště provizorně, aby mohla být ještě nějaká koupací sezóna, nebo nechají udělat komplexnější práce. V prvním případě by se negativní reakce na sociálních sítích objevily třeba za rok nebo za dva, kdy by se opět muselo přistoupit k další „provizorce“.

Vzhledem k tomu, že provizorní opravy volili už předchůdci dnešních radních, jevila se rozumnější druhá varianta.

Na Libotíně, jak se říká, se tak už tři sezóny nekoupe, čehož kritici určitě využijí. Skutečnost, že loňská sezóna za moc nestála, dílem kvůli pandemii a dílem kvůli špatnému počasí, zcela pominou. Koneckonců, ani ta letošní sezóna se zatím nevyvíjí příznivě, pandemie je sice, zatím, na ústupu, takže v rámci rozvolnění se možná otevřou i koupaliště, ale počasí koupání nenahrává.Současné vedení Štramberka postupovalo možná trochu komplikovaně, ale má v případě koupaliště aspoň jasno. Ale proč si nerýpnout? Vždyť v kritizování jsme mistři.