Ve městě se objevily červené kontejnery

Palec nahoru si zaslouží Bílovec. Kromě toho, že umožnil sběr nápojových kartonů, mohou jeho obyvatelé nově třídit také vysloužilé drobné elektrozařízení a baterie. K tomu jim poslouží od poloviny dubna červené kontejnery umístěné na bývalé autobusové zastáce U Špice na Dukelské ulici a na sídlišti Radotín u věžového domu.

Alkohol je někde tabu

Palec dolů putuje do stejného města, tentokrát však mladíkům, kteří bezostyšně popíjeli alkohol na školním hřišti, kde je tato činnost, společně s kouřením cigaret, striktně zakázána. Osmnáctileté výrostky však spatřili bílovečtí strážníci. Co se stalo pak? Byli seznámeni s tím, že porušili vyhlášku města, museli zaplatit pokutu a z hřiště se hbitě pakovat.