Nový Jičín je sedmnáctý nejlepší v bezpečnosti

Vyplývá to z takzvaného ČP Indexu bezpečnosti, kterým Česká pojišťovna vyjadřuje úroveň nehodovosti na základě počtu usmrcených a těžce zraněných osob při nehodách v silničním provozu se zvláštním důrazem na nehody zaviněné nepřiměřenou rychlostí v zastavěné oblasti měst České republiky, vzhledem k počtu obyvatel daných měst. Čím vyšší hodnota, tím vyšší bezpečnost, což znamená méně smrtelných nehod a méně těžkých zranění. Ve statistikách za polovinu roku 2011 se Nový Jičín umístil z téměř 60 bývalých okresních měst na 17. místě. Krajská města byla hodnocena zvlášť. Ze 13 měst se umístil Olomouc na 2. místě, Ostrava na 9. a Zlín na posledním 13. místě.

Domy mají, ale nestarají se

Palec dolů tentokrát putuje majitelům budov, které chátrají, aniž by s tím něco dělali. Jednu takovou mají například v Bílovci, jedná se o bývalou prodejnu potravin Na Střelnici. V říjnu se tam byli podívat zástupci stavebního úřadu, kteří provedli prohlídku této stavby. Majitel stavby se však ani po vyzvání k prohlídce nedostavil. Úředníci tak alespoň obhlédli objekt z veřejně přístupných okolních pozemků a došli k závěru, že stavba je zanedbaná, je poškozeno vstupní schodiště do prodejny, dále je lokálně pošPozená vnější omítka a v prostoru rampy je shromážděn odpad. V objektu zeje zezadu otvor, jímž lze vstoupit do objektu. Poté, co úředníci nahlédli dovnitř zjistili, že interiér je značně zdevastován. „Stavebně technický stav prodejny potravin na Střelnici je sice špatný, ale dle názoru stavebního úřadu jím není ohrožen veřejný zájem, samotná stavba veřejnost neohrožuje. Je pouze věcí vlastníka stavby, zda dovolí, aby se do jeho objektu dostávaly nepovolané osoby a činily mu škodu,“ uvedl starosta Bílovce Petr Klimek s tím, že stavební úřad zaslal majiteli stavby upozornění na stav objektu a poškození, včetně upozornění na povinnost vlastníka stavby udržovat ji po celou dobu existence.