Vrty v Kopřivnici skončily

Palec nahoru za uplynulý týden si zaslouží všichni ti, kteří se podíleli na monitoringu nebezpečných míst a skládek v Kopřivnici. Jejich práce koncem července skončila. Poslední lokalitou, kde pracovníci firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim odebírali vzorky půdy z hloubky až pěti metrů, aby zjistili, zda je půda nějak kontaminovaná, byla v pořadí desátá lokalita, zvaná Pod Břehem. Ta se nachází v jedné z místních částí města Kopřivnice. Výsledky průzkumu jsou dobré. Dokázaly totiž, že zatím jediným nebezpečným místem ve městě je skládka kalů u Bubla ranče. Její zabezpečení město v současnosti řeší. Zbylých devět skládek firma doporučuje zatím pouze monitorovat. (jah)

Kontejnery si přemisťují k domkům

Každé pondělí a čtvrtek probíhá v Kateřinicích sběr biologicky rozložitelného odpadu. Ne všichni si však dají tu práci a vozí jej do přistavených kontejnerů. Někteří obyvatelé si jej totiž rovnou převáží z určených stanovišť až ke svým domovům. Tímto zakázaným přemisťováním už dokonce došlo k poškození kontejnerů. Místní obecní úřad proto vyzývá občany, aby této manipulace zanechali, a upozorňuje na přísný zákaz převážení. (vru)