POSTŘEH IVANA PAVELKY

Vzhledem k tomu, že kandidátka před rokem vítězného sdružení je téměř stejná v souvislosti se zbylými čtyřmi se nabízí několik možností. Třeba se v Kujavách probudila v několika desítkách tamních obyvatel míra občanské zodpovědnosti natolik, že je řada jedinců přesvědčena o tom, že přivede obec k lepším zítřkům. Nabízí se ale také jiná možnost, jakou již použili při podzimních volbách na jiných místech. A to ta, že takzvaná opozice účelově založí několik seskupení, do nichž jako lídry nastrká ty, kteří by později „mohli vládnout“ a za ně dodá obecně známé a oblíbené postavy. Hlasy voličů se tím pádem rozptýlí a může se stát, že při současném volebním systému získá každé z oněch čtyř seskupení alespoň jeden mandát. Pokud by vítězem bylo stejné sdružení jako před rokem, bylo by to vítězství Pyrrhovo. V sedmičlenném zastupitelstvu by totiž tři jeho zástupci neměli šanci. Ale to vše je jen prozatím prázdná polemika. Všechno může skončit také jinak. Třeba ta možnost velkého výběru nahraje právě vítěznému seskupení z minula a ono získá ještě větší sílu, než předtím. Kdo ví? Jedno je jisté. O zastupitelích rozhodnou voliči. O starostovi či starostce Kujav už budou rozhodovat jiní.