Je třeba říct, že rekonstrukci prostoru před kulturním domem Kopřivnice potřebuje jako sůl. Dnešní podobu odborníci nazývají chaosem. Jen fakt, že prostranství „zdobí“ na zemi dvacet nejrůznějších povrchů, mluví za vše.

Budoucí podobu centra odhaluje do detailu vizualizace a je z ní patrné, že město se toho, jak se říká, nebojí. Dominantním prvkem má být nepřehlédnutelná betonová brána, pod kterou lidé najdou v létě stín, sucho v případě deště, mají se pod ní konat i kulturní akce. Odvážný návrh má své příznivce, zároveň ale leží v žaludku mnoha lidem. Vzbuzuje emoce. V pořádku.

Kopřivnice má v posledních letech v architektuře opravdovou kuráž a zároveň profesionalitu, která by mohla být velkou inspirací pro okolní města. Jakou péči zde při rekonstrukci daly například obyčejným šatnám na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích, nedají jinde dominantním objektům v centru.