Likvidovat každého a všechno, co by ho mohlo nějak ohrozit. Zrůdné je, že v případě Junáka a Skauta se stali oběťmi hlavně děti a mladí lidé, kteří vyznávali slušné chování a úctu vůči svým bližním.

Komunistický režim slovo slušnost neznal a úctu, jak by ji měla mít mladá generace, chápal po svém k Sovětskému svazu, straně a vládě.