Ruské přísloví praví, že darovanému koni netřeba hledět na zuby. V tomto případě ale nejde o koně, z nějž by se, pokud by bylo hodně zle, dal nadělat točený salám, jenž by se dal prodat. Zchátralý klášter s odhadovanou investicí dvou až tří set milionů by sotva kdo koupil. Jak uvedl trefně jeden ze zastupitelů máme teď šanci nechovat se jako blbci.

Město zatím klášter nepřevezme a chce s krajem jednat o nutné investici do střechy, aby do objektu nezatékalo a tudíž, aby objekt ještě více nechátral. To je nutné udělat jako neodkladné opatření. Termín převzetí není stanoven, takže město má dost času.

Kraj jakoukoliv investici do záchovné údržby zatím striktně odmítá, ale všeho jen dočasu. Také se může stát, že než město klášter převezme, jeho část se třeba zřítí. Pak už se kraj tohoto majetku nezbaví a navíc bude muset investovat ze zákona. To, když stavební úřad nařídí odstranění život a zdraví ohrožující stavby.