„Celníci prováděli kontrolu opožděných zavazadel dopravených pravidelnou linkou z Prahy. Jednalo se o let z Malediv,“ uvedla Pavla Zdobnická, tisková mluvčí Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

Pomocí rentgenu celníci odhalili, že se v zavazadlech tří cestujících nachází zboží, které by mohlo porušovat Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).

Za přítomnosti majitelů nebo jejich zmocněnců byla zavazadla otevřena.

„Nacházelo se v nich celkem dvaačtyřicet kusů neživých korálů. Pasažéři si je přivezli z dovolené jako suvenýry. Že se jedná o přísně chráněný exemplář a obchodování s touto komoditou je zakázáno, to netušili. V souladu s Úmluvou CITES bylo zboží zadrženo, dočasně uskladněno a případ předán České inspekci životního prostředí v Ostravě,“ doplnila Zdobnická.