Já jsem dostal batohem do hlavy a kolem lítaly všechny věci,“ uvedl jeden z čundráků. Potom prý kolem vagonu začaly lítat dráty a vlak se zakymácel a zůstal stát. „Když jsme vylezli ven, řekli nám policajti, ať zůstaneme stát u vagonu, protože nikdo nevěděl, jestli ty dráty nejsou pod napětím. Až pak nás odtud poslali pryč. Ten přední vagon vypadal hrozně,“ poznamenal jeden z mladíků. (ipa)