Důvodem je realizace stavby „Oprava přejezdové konstrukce, směrové a výškové úpravy koleje“. V době uzavírky nebude možné provozovat autobusovou linku 628 v celém jejím rozsahu, ale pouze v úseku Bílovec – Jistebník. Úsek Jistebník – Ostrava zůstane bez obsluhy touto linkou. Toto omezení se bude týkat spojů s odjezdy v době uzavírky, to je od 7.00 do 16.00 hodin. Objízdná trasa povede silnicí III/4804 přes Jistebník, silnici II/647 přes Klimkovice, silnicí II/478, přes Polanku nad Odrou, Starou Bělou, sil silnicí III/4787 přes Proskovice, Starou Ves nad Ondřejnicí, silnicí III/4804 a zpět.