Když se loni Dorian Borcherds potápěl u pobřeží Papuy - Nové Guineje, zaznamenal, že okolo něj plave obrovská medúza, a nafilmoval ji. Podle webu Vice později uvedl, že měla velikost fotbalového míče a za jejím tělem posetým barevnými kroužky různé velikosti, uvnitř kterého byly vidět jasně červené orgány, se táhly čtyři skupiny pruhovaných chapadel.

| Video: Youtube

Dorian Borcherds, který se v této oblasti potápí více než dvě desetiletí, prý viděl asi tři nebo čtyři medúzy a byl překvapen nejen jejich vzhledem, ale také zdánlivě rozhodným a cílevědomým způsobem, jakým se pohybovaly ve vodě.

Aplikace na medúzy nepomohla

Potápěči se podařilo medúzu natočit, ale nebylo mu jasné, co vlastně viděl. Proto požádal o pomoc svou dceru, která žije v Jižní Africe. Poslal jí záběry záhadného tvora a ona se ho pokoušela určit pomocí aplikace Jellyfish, projektu, jehož spoluautorkou je odbornice na medúzy Lisa-ann Gershwinová.

Přestože medúzy nemají mozek, jejich tělu chybí jakákoliv opora a slabé svaly nestačí na překonávání mořských proudů, patří k nejstarším živým organismům na Zemi. V prakticky nezměněné podobě obývají světová moře už 650 milionů let

„Medúzu se Borcherdsově dceři nepodařilo identifikovat, a tak záběry nahrála do aplikace a během půl hodiny měla na telefonu velmi nadšeného odborníka z Tasmánie,“ uvedl web ABC.

Tím odborníkem byla samotná doktorka Gershwinová, která si zpočátku myslela, že jde o stejnou medúzu, která byla ulovena na Velkém bariérovém útesu, asi 43 km od pobřeží severovýchodního Queenslandu, v květnu roku 1997 a stala se velkou senzací. Kvůli svým skvrnám dostala název Chirodectus maculatus, ale její organismus se nepodařilo pořádně prozkoumat.

„Vzorek z roku 1997 měl délku 1,2 metru, tělo bylo široké asi 160 milimetrů,“ upřesnil web Naturalist´s Guide. Vědci, kteří tuto medúzu poprvé popsali, spekulovali, že ji mohl do oblasti přemístit cyklon Justin.

K tomu, že se podařilo natočit stejný druh jako v roce 1997, se klonili i další odborníci, u nichž Borchardsovy záběry vzbudily velké nadšení. „Na základě toho, co lze pozorovat, to určitě sedí,“ uvedl zoolog Allen Collins. Podle webu Vice si Collins všiml, že barevný vzor medúzy na videu se lišil od toho, který popsali vědci u tvora chyceného v roce 1997. První medúza měla skvrny, zatímco druhá kroužky.

Požahání medúzami, které by mohly být příbuzné medúzy Chirodectes maculatus, je pro člověka jedovaté a některé může být dokonce smrtící. Zda je stejně nebezpečný i nově objevený příbuzný, není jasné.

„Existuje šance, že tento exemplář pochází z blízce příbuzného, ale dosud nepopsaného druhu Chirodectes, ale přikláněl bych se k tomu, že je to Chirodectes maculatus,“ řekl Collins. Záležitost označil za pozoruhodnou. „To, že se něco tak velkého a už na pohled nápadného podařilo zpozorovat jen dvakrát, je docela překvapivé,“ prohlásil.

Možná je to neobjevený druh medúzy

Mezitím však doktorka Gershwinová změnila názor na věc. Po prozkoumání záběrů Dariena Borcherdse se obrátila na Queenslandské muzeem v Brisbane, kde byl uložen původní exemplář, a požádala je o spolupráci, uvedl web ABC.

Muzeum jí poskytlo podklady, které si důkladně prošla, obě medúzy porovnala a došla k názoru, že ta, která byla zachycena u Papuy-Nové Guineje Darienem Borcherdsem, je nový neobjevený druh.

„Zavolala jsem Dorianovi a zeptala se: Sedíte? A když jsem mu řekla, že si myslím, že je to úplně nový druh, byl velmi nadšený,“ vyprávěla Lisa-ann Gershwinová.

Její zkoumání však stále pokračuje, takže objev nového druhu medúzy ještě nemůže být zaznamenán. „Technicky není objeven, dokud není formálně pojmenován a klasifikován,“ vysvětlila Gershwinová.

Podle ní zatím také zůstává záhadou, jak se první exemplář dostal k Velkému bariérovému útesu.