Příchozí se mohou těšit na bohaté občerstvení v podobě guláše, medoviny, piva a perníků. Pro zpestření si návštěvníci budou moci také zasoutěžit v tombole o zajímavé ceny. Akci svou hudbou okoření cimbálová skupina Pramínky. (eb)