Z deseti jednospřeží zvítězil Jaroslav Petřek s Lullamorem (JK Zubří) před Erikem Zuvačem s koněm Sacramoso Emphatica XLIII-41 (JK Steally Opava) a Janem Minarčíkem se Senzací 1 (JK Minarčík, Nový Jičín-Loučka ).

Mezi jedenácti dvojspřežími byl první Václav Coufalík - Gracie 6 a Odeta 2 (JK Coufalík), druhý skončil Miroslav Matúška - Maestoso XIV Timrava a Siglavy XI-12 (Slovensko), a třetí Marek Jirgala - Siglavy Szindi a Siglavy Capriola Estike (JS Hřebčín Siglavy).

Z pěti čtyřspřeží byl celkově nejlepší Marek Jirgala - Siglavy Capriola Estike, Siglavy Szindi, Pluto XXXIII-3 Vihar, Siglavy Capriola Ciprus (JS Hřebčín Siglavy), druhý skončil Petr Vozáb - Rima-5, Nedoma-19, Andorina-7, Andorra-18 (JK Steally Opava) a třetí místo vybojoval Erik Zuvač - Bielik, Ido, Generale Animosa II-10, Sacramoso Emphatica XLIII - 41 (JK Steally Opava). (jge)