Samozřejmě, že účast na trénincích má daná jasná pravidla. Účastník sportovní přípravy musí před zahájením tréninku předat trenérovi vyplněné čestné prohlášení platné dvaasedmdesát hodin. Pokud se tedy testuje hráč ve škole jen jedenkrát týdně v pondělí, na tréninky ve čtvrtek a pátek je potřeba další test.

Další potřebné testy, např. při rotační výuce, si hráči zajišťují sami na své vlastní náklady.Vymazat rezervaci lze nejméně čtyři hodiny předem, pak už jen telefonicky na 731 110 777. Přidat rezervaci lze nejméně dvě hodiny před tréninkem, pak opět jen telefonicky. Při neomluvené absenci hrozí vyloučení z objednávkového systému.

Podmínkou k uskutečnění tréninku je suchá hrací plocha. Informace budou vždy před tréninkem daný den na našich stránkách basketnj.cz. Šatny a sprchy nebudou k dispozici.