Krátce po ukončení svých studií na ekonomické fakultě katedry práva při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě-Porubě vydal knihu, nazvanou Profesionální sportovec, která se zabývá vztahem sportu a práva. „Původně nešlo o to napsat knihu. V rámci doktorského studia na vysoké škole jsem psal disertační práci z oblasti sportu. Práci jsem začal psát v roce 2001 a o čtyři roky později jsem ji zdárně obhájil. Profesory i oponenty z řad akademických odborníků byla má práce kladně přijata a bylo mi doporučeno, abych se pokusil svou práci publikovat knižně. Oslovil jsem proto pražské nakladatelství Havlíček Brain Team, kde měli zájem. Nabídli mi nakladatelskou smlouvu a potvrdili zájem tuto knihu vydat,“ přiblížil devětadvacetiletý sportovec.

Kniha je určená především manažerům sportovních klubů a studentům vysokých škol na fakultách, zabývajících se sportem a právem. Běžného čtenáře asi neosloví. Přesto mít doma knihu, kterou napsal futsalový reprezentant, doposud možné nebylo. „Není to žádná beletrie. Je to spíš populárně-vědecká literatura, která by měla být určena především pro studenty vysokých škol. Praktické použití by tato kniha měla najít u manažerů sportovních klubů, kteří by po jejím přečtení měli být bohatší o nové informace, které by se jim měly hodit pro svou práci v klubech,“ dodal Sluka.