Dlouhodobě se zabývá problematikou dotací, výkladu pravidel, podílela se na expertním stanovisku pro Evropskou komisi v rámci výkladu některých otázek české legislativy a zpracování analýzy financování sportovního prostředí.

V současné době působí jako ředitelka Ústavu pro výzkum a vzdělávání, věnuje se problematice sportu a jeho financování.

V čem bude podle vás největší přínos novely zákona o podpoře sportu a co to bude pro jednotlivé sporty znamenat?

V prvé řadě je třeba říci, že se jedná o takzvanou technickou novelu. Její hlavní smysl a síla spočívají v zajištění stabilního odborného zázemí a poskytování kvalitní veřejné služby sportovcům, kterou jim stát bude garantovat, a upravení podmínek fungování takto zřízeného ústředního orgánu státní správy. Druhým a následným krokem bude široká diskuse nad novým zákonem o podpoře sportu, tedy nikoli novelou, ale novým zákonem, a jasně daná pravidla, aby se sport stabilizoval a nedocházelo k excesům jako v minulosti. Stav, jaký je nyní, je totiž velmi tristní.

Bude Národní sportovní agentura schopna zajistit transparentní přidělování dotací i jejich kontrolu? Nepůjde jen o navýšení počtu státních úředníků?

Samozřejmě bude muset dojít k posílení početních stavů úředníků, ale to s sebou přináší doba. Je třeba vnímat množství finančních prostředků, které hodlá stát do sportovního prostředí investovat, a to prostě bez řádné administrace a kontroly možné není. Druhá věc jsou aspekty, které do přidělování dotací vstupují. Zcela jistě primárním cílem není pouhé navýšení počtu úředníků, ale poskytování kvalitní služby sportovcům ze strany státu. Transparentnost byla při tvorbě nové Národní sportovní agentury ústředním tématem, které je dogma, a musí být naprosto respektována.

Kdo je Markéta Kabourková?
Česká ekonomka a manažerka se narodila v roce 1974 v Havířově, kde žije dodnes. Osmnáct let je vdaná a má sedmnáctiletého syna. Působí především v oblasti vzdělávání, výzkumu a sportu. Více než 14 let se věnuje dotacím.

V současné době působí jako ředitelka Ústavu pro výzkum a vzdělávání. Jako členka auditních týmů spolupracovala na více než 30 kontrolách a statutárních auditech na univerzitách a výzkumných organizacích.

Je členkou týmu vládního zmocněnce pro sport, kterým se stal Milan Hnilička. Letos ohlásila i vstup do politiky, kdy se rozhodla kandidovat do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodě č. 74 Karviná.

Jaký bude mít agentura vztah k České unii sportu a Olympijskému výboru?

Česká unie sportu a Český olympijský výbor jsou spolky založené podle platné legislativy, a tudíž bude mít vztah jako k jiným organizacím. Není možné činit rozdíly. Spojení mezi Národní sportovní agenturou a svazy či spolky nesmí překročit mez jakéhokoli zvýhodňování na úkor jiných sportů či organizací. Mezi všemi organizacemi musí probíhat fair play soutěž v rámci jednotlivých finančních programů.

Existuje názor, že sport je dotován státem dostatečně, mnohem více by se měla starat jednotlivá sportovní odvětví a další finance si zajistit u sponzorů. Souhlasíte?

Sponzoři zcela jistě představují významnou možnost pro financování sportu, ale většinou se přetahují o již úspěšné sportovce, a nikoli o děti, mládež, seniory. Je třeba vnímat, že sport nejsou pouze mistrovství světa a olympijské hry, ale především výchova a starost o životosprávu celých generací. Aby sponzoři vstoupili do podpory sportu masivněji, muselo by to pro ně znamenat nějakou výhodu v podobě daňových úlev či možnosti takto vynaložené prostředky odečíst od základu daně. Ale to je velmi složitá problematika a není na krátkou diskusi.

Mnohá sportoviště potřebují investice a opravy. Bude vypracována koncepce na jejich revitalizaci?

Ano, to je základ. Je třeba zmapovat veškerá sportoviště a na základě analýzy dále plánovat investice. Musíme přiblížit sportoviště co nejvíce k dětem a mládeži. Cesta je nejen v budování nových, ale i v investicích do stávajících.

Národní sportovní agentura (NSA)
Národní sportovní agenturu by měl v budoucnu řídit vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička.

Nový úřad by měl podle předlohy převzít do dvou let od ministerstva školství agendu podpory sportu. Hnilička chce, aby byl příslušný zákon účinný nejpozději od roku 2020. Novela by měla vést k efektivnějšímu systému financování sportu.

Podle průzkumu České unie sportu nemá většina z téměř 7500 klubů a jednot peníze na činnost, na nábor dětí a na kvalifikované trenéry. Kvůli složitosti dotačních programů mají kluby navíc problém s žádostmi o finance. Velkým problémem jsou i sportoviště.

Národní sportovní agentura.

Co říkájí myšlence vzniku Národní sportovní agentury?

Roman Hamrus, starosta TJ Sokol Karviná:

Roman Hamrus, starosta TJ Sokol Karviná.Je dobré, že se v tomto směru děje něco pozitivního. Od politiků je to signál, že mají snahu tento dlouhodobý problém řešit. Zatím bych ale nejásal. Jsem totiž pragmatik.

Řeknu to asi tak pokud bude nová agentura skutečně pracovat tak, jak má, a dotace se včas a rychle dostanou do sportovních organizací, pak je to v pořádku.

Pokud by to ale měl být opět jen další byrokratický mezičlánek celého politického aparátu, který by měl fungovat stejně jako minulý dotační program, pak takový orgán nemá smysl. Proto říkám, počkejme si.

Pan Hnilička byl jistě skvělým hokejovým brankářem, ale nevím, jestli bude i zdatným ekonomem. Nicméně držím palce.

Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana MS kraje:

Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana MS kraje.Je to jen další úřad s novými úředníky. Bude to stát peníze, které by mohli dostat sportovci.

Také představa, že úřad zvládne systém dotací pro všechny sportovní spolky v ČR je naiv-ní, už dnes má dotační program Můj klub vyhlášený MŠMT takovou náročnost , že jej ministerstvo a kluby zvládají jen stěží.

Stát ve své koncepci rozvoje sportu by měl rozhodnout, koho bude podporovat on, koho kraje a koho obce a města. Stát by také mohl prostřednictvím daňových úlev motivovat plátce daní k větší podpoře sportu, nelze vše ponechat pouze na veřejných zdrojích.

Dnes se všichni snaží podporovat všechny, což přináší spoustu problémů například s vyúčtováváním dotací.

Marek Hájek, místopředseda České unie sportu (ČUS):

Marek Hájek, místopředseda České unie sportu (ČUS).ČUS už pět let usiluje o to, aby sport nebyl pod Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Chceme, aby vzniklo ministerstvo sportu a propagace sportu. Změnit legislativu je ovšem složité.

Vyřešit financování agenturou je správné. Jen mám obavu, aby se sport ještě více nedostal pod vliv politiky. Tak, aby nám jako za komunismu soudruzi říkali, kdo má jet na Davis Cup, nebo jak má vypadat nominace.

Agentura by měla fungovat bez lidí z MŠMT a neměla by být „výkladní skříni“ úspěšných sportovců. Vidím ji jako přínos, pokud se nebudou dávat peníze na plavání děti ve škole nebo platy uklízeček.

Nesmí řídit sport, protože ten mají řídit svazy.