Sportovci se utkali vatletice, basketbalu, volejbalu, malé kopané, florbalu, stolním tenise, vybíjené a jízdě zručnosti. Soutěžili jednotlivci a družstva. Vítězové si odnesli nejen medaile a pohár, ale i pro školu finanční šeky na sportovní potřeby.