„Aikido není sportovní disciplína, nepořádají se v něm žádné soutěže ani mistrovství, nelze vyhrát žádný titul ani pohár. Filozofií je soulad a spolupráce, nesoupeření a nenásilí,“ prozradil za Aikido dojo Nový Jičín Martin Bobala a doplnil: „Techniky aikido neodpovídají na sílu ještě větší silou, na agresi ještě větší agresí. Nestavějí se útoku na odpor, ale odvádějí ho mimo obránce a využívají jeho energie ke zneškodnění agresora.“

Od roku 1992 existuje v Novém Jičíně oddíl Aikido dojo, který je součástí tělovýchovné jednoty. K rozvoji cvičenců dochází nejen na pravidelných trénincích, které probíhaní každé úterý a pátek, vždy od 20.00 v tělocvičně TJ na ulici Msgr. Šrámka, ale také na mezinárodních seminářích. Technickou vyspělost novojičínských učitelů aikido ocenil v roce 2004 Shihan Nobuyoshi Tamura, přímý žák zakladatele aikido, a udělil jim výsadu nosit černý pás.

Členem oddílu se může stát kdokoli starší 14 let se zájmem o bojové umění a ochotou učit se novým věcem. Všichni zájemci pak mohou navštívit přímo tréninky ve výše zmíněné tělocvičně v daném čase, nebo se mohou hlásit a informace získat u Martina Bobala na čísle 603 753 400, nebo pište na e-mail: aikidonj@seznam.cz. Je také možné navštívit webové stránky klubu www.sweb.cz/aikidonj a prvotní informace získat přímo tam.