Výstava bude spojená s jezdeckým dnem a přehlídkou pony. V rámci chovatelského dne proběhne hned několik soutěží dokazujících všestrannost těchto úžasných koníků. Dopolední hodiny budou tradičně ve znamení předvádění haflingských koní a poníků na ruce a jeho následného hodnocení. Zároveň proběhne i svod klisen a zápis do plemenných knih.

Odpoledne nastane pravý a nefalšovaný soutěžní rej. Soutěžit se bude (při dostatečném zájmu) hned v několika disciplínách: 1. westernové rychlostní soutěže, 2. ovladatelnost (trail), 3. parkury, 4. drezura, 5. vozatajský parkur, 6. ovladatelnost v kládě, 7. dostih.

Výstavní třídy: plemenní hřebci, hříbata pod matkou, klisny s hříbaty – všech věkových kategorií, jednoletí a dvouletí, klisny 3-6leté bez hříbat, klisny 7leté a starší, valaši všech věkových kategorií. Soutěžit budou jak haflingové, tak poníci.

Více informací na 737 612 547, www.mschh.estranky.cz, hafling49@gmail.com, blankaremenova@seznam.cz.