Důvodem uložení pokuty je zjištění, že společnost Tatra Trucks nesplnila ohlašovací povinnost podle zákona o integrovaném registru znečišťování (IRZ) životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Za roky 2017 a 2018 firma neohlásila do IRZ přenosy znečišťujících látek v odpadech, konkrétně se jednalo o zinek, olovo, nikl, měď, chrom, arsen a jejich sloučeniny. Inspekce dále uvádí, že ve stejných letech firma neohlásila přenosy sumy odpadů v kategoriích ostatní i nebezpečný mimo provozovnu podle skutečného stavu.

Nevedla také evidenci údajů pro ohlašování v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) pro přenosy znečišťujících látek v odpadech. Pokuta nabyla právní moci 12. listopadu 2019.