Čtenáři - sobě

Kde jsou ty časy, kdy se lidé hrnuli do této firmy, byl to sen každého nejen zdejšího, ale i okolního obyvatele, být zaměstnancem Autopalu. V té době už na tom byla lépe asi jen „tabačka“ Philip Moris. Ovšem to už je dávno pryč a dnes jsou platy stále stejně vysoké, lidé odchází za lepším a dokonce už ani nikdo z nadřízených neříká: „Co tě tady drží, však běž, za branou je lidí dost!“ Jsem v tomto podniku zaměstnán již mnoho let, a pozorujíc vývoj firmy, konstatuji, že se vlastně nic nezměnilo.

Maturita byla podmínkou

Bylo období, kdy svařovat mohli pouze lidé se svářečským průkazem, dokonce chtěl podnik nabírat nové lidi pouze s maturitou. Dnes je to tak, že svařuje kdejaká „Lopata“ a po maturantech na dílnách není vidu ani slechu. Dokonce v kancelářích pracují horníci, cukrářky a JZĎáci! Výběrová řízení probíhají asi jen podle, jak se říká „baj oko“, nevím, zda-li se řídí vzhledem, poprsím či barvou porostu na hlavě.

Rozhodně vzdělání nehraje zcela žádnou roli, ale spíš tak pavučinou propletené rodinné vztahy na všech možných postech. Každý vedoucí pracovník v případě postupu si volí svého zástupce či nástupce, který je vždy o něco hloupější nežli on sám, a to z důvodů zabránění ohrožení své osoby. Nechce přece, aby jej vytlačil někdo z postu, kde se tak pracně škrábal! Tím pomalu dochází k degradaci celého podniku a jeho postupnému zániku. Postupně schopní lidé odcházejí za lepším ke konkurenci, a není jich málo.

Kvalitních lidí je nedostatek

Podnik se sice nyní snaží, ovšem trochu pozdě a rozhodně ne zcela tyto zaměstnance udržet a motivovat – zvyšovat plat. K čemu to vše ale je, když lidé, takzvaní „mekači“ (fa poskytující brigádníky - agentura práce) nejsou na skladě a kmenových zaměstnanců je také nedostatek.

Do Autopalu se lid nehrne. Ke všemu když vidím, jak noví, alespoň trochu schopní, na konci zkušební doby nedostanou prodlouženou smlouvu, zatímco nemehla, nešiky s tím nemají problém: Proč? Je to snad tím, že tito lidé se nebudou domáhat vyšších platů? Budou rádi, že mají práci, a proto nebudou „prudit“? V tom to jistě není.

Často se setkávám s případy, kdy nastoupí někdo nový a je nepřizpůsobivý, problémový, neschopný, pomalý, a tak bych mohl pokračovat ještě dlouho. Jenže zrovna takový se zde udrží nejsnáze. Pro změnu pravý opak těchto takových, který porozumí základním příkazům, a to nejen „sedni“ či „lehni“, ale třebas uchop a zmáčkni, odsud často nedobrovolně odkráčí, a to bez jemu známé příčiny. Kde je tedy zakopaný pes? No prostě nádhera, když Autopal hlídá teď už Securitas, a přitom není problém přenést přes vrátnici cokoliv (naposled se ztratil nějakému řediteli nootebook z kanceláře)!

Přitom při průchodu branou, pokud se mi rozsvítí červené světlo po přiložení čipové karty ke snímači, musím nahlásit své osobní číslo a někdy dokonce i předložit obsah tašky, ovšem to jen výjimečně. Vrátní stejně nekontrolují pravost nahlášeného čísla a já jim mužů říci cokoliv, a pokud řeknu jakékoli čtyřmístné číslo, tak jsou spokojeni.

S čísly se dá operovat i v podnikové jídelně, jelikož Meko nemá nárok na oběd v Autopalu, a v případě, že někdo z Meka půjde na oběd a řekne, že si zapomněl objednat oběd na dnešní den, pak jen kuchařkám nahlásí nějaké vymyšlené či zapamatované osobní číslo a oběd dostane.

Horší to má pak ten, koho to číslo opravdu je. A při výplatě se diví, jaktože má srážku za obědy, když na ně vůbec nechodí, v opačném případě, pokud na oběd chodí, tak si toho nejspíš ani nevšimne.

Čipové karty lze zneužít

Jedno velké fuj Autopalu patří za to, že čipové karty, předané zaměstnancům, mají nejspíš doživotní platnost, a lépe řečeno, jsou věčné! Dostal jsem svou kartu možná pře šesti lety a vlastně ji mám od počátku jejich existence. V případě ztráty nebo zničení musím zaplatit (dřív asi 200 a nyní 300 Kč). Nejsem sám, kdo ji má již v nehezky vypadajícím stavu, a to přesto, že ji převážně nosím na jednom místě v peněžence.

Každá banka je tak trochu legální zloděj, ale dnes již snad veškeré banky poskytují své platební karty zdarma. Autopal chce v případě ztráty po zaměstnanci úhradu za něco, co zaměstnanec užívá denně k objednání oběda, ke vstupu do kolárny a hlavně k průchodu přes bránu. Nenamítal bych, kdyby se ztráta opakovala dvakrát do roka, a to i přesto, že pokud dobře vím, tyto bezdotykové čipy se pohybují v položkách od 50 korun až do 1000 a více, ale to už jsou s kontrolou otisku prstu a mnoho jiných.

Proč setrvávat v podniku nebo jej jen podporovat kvalitní, poctivě odvedenou prací za peníze, které lze vydělat i bez toho, aniž bych se snažil? Práci mohu vlastně klidně flákat a přitom bude vedení spokojeno. Ohodnocen budu stejně, o prémie nepřijdu a doma nemusím pak myslet na to, jaké že to mám levé spolupracovníky.

Tyhle řádky se týkají spíše konkrétních osob, nežli podniku jako celku. Záleží na pracovištích. Jsou zde lidé pracující za mzdu neodpovídající jejich znalostem ani pozici, a naopak. Tohle je z mého pohledu dosti smutná záležitost! Však co, dokud podnik bude prosperovat, proč přemýšlet nad radikálními změnami ve vedení, struktuře výroby.

Prošel jsem za svou kariéru zde několik různých prací a mohu říci, že je zde mnoho míst, kde na začátku směny začnu a skončím až na „fajront“, ale je zde stále dost míst, na kterých je téměř polovina zaměstnanců nadbytečná (hlavně v kancelářích).

Jsou to jednoduché počty

Každá dílna má na nejvyšší pozici, nazveme jej „hlavní mistr“, pod něj přísluší tři, na čtyřsměnném čtyři, mistři směnoví a s každým mistrem sedí v kanceláři nebo někde poblíž ještě spousta technologů, kteří mají za úkol řešit problémy spojené s výrobou. Nesmím zapomenout na sekretářku, bez které by se podnik zhroutil.

Na každé směně je několik groupenleaderů, kteří mají na starosti vždy nějakou část výroby. Na jednoho je to cca 20 dělníků. Tito groupenleadeři jsou vlastně nadřízení, ale přitom obyčejní dělníci s pověřením vedení dohlížet na dělnictvo. Jsou to takové holky pro všechno neboli sekretářky dělníků, protože by měli vypisovat dělníkům nemocenskou, odchod a příchod do práce, propustky na přesčas či k doktorovi.

Ale když je potřebujete ohledně výroby, alespoň toho svého musím hledat obvykle v kanceláři u počítače, jak surfuje na internetu přesto, že na něj nemá přístup, ten dostane od nějakého známého kolegy. Nejen ten můj, ale i jiní, buď v kanceláři nebo u svého pracovního počítače, klidně brouzdají po internetu, ovšem obyčejný dělník nemůže ani o přestávce! Na závěr bych si tedy položil pár otázek.

Výběrová řízení bývala domluvená

V Autopalu je nový ředitel personálního oddělení a zajímalo by mě, jestli se budou konat nějaké změny. Zdali se bude více zaměřovat, kdo kam postoupí nebo nastoupí. Jestli výběrová řízení budou opravdu výběrová a ne jak dosud převážně předem vybraná řízení.

Nebylo by rozumnější nabrat kvalifikované pracovníky a zaslouženě je zaplatit místo nabíraní lidí z Meka, kteří nemají se strojírenským průmyslem obvykle nic společného? Těmto lidem ani na práci nezáleží, hlavně protože jsou jen druhořadí brigádníci. Jistě mezi nimi jsou i dříči, ale to jsou převážně starší ročníky, nebo jen do doby přestupu pod Autopal.

Nastává problém, kam s těmi, kteří již v Autopalu jsou? Nejspíš je jen přebrat, jako Popelka přebírala hrách a popel, pak už jen správně nabírat nové zaměstnance. Tím jsem vyčerpal většinu toho, co jsem chtěl sdělit, a teď již zbývá jen čekat.

Přestože nečekám žádné radikální změny, tak aspoň mužů pozorovat lidi kolem sebe, jelikož „potrefená husa kejhá první a nejvíc“.