Od začátku programu získalo podporu ČSOB a veřejnosti 297 projektů po celé republice v celkové výši 33 800 000 Kč. V každém kraji soutěží čtyři. Tři vybrala odborná porota, čtvrtému udělila tzv. divokou kartu veřejnost.

Nyní se všichni finalisté, které budeme postupně představovat na stránkách Deníku, snaží získat co nejvíce finančních prostředků od veřejnosti. Výsledná suma nakonec určí i částku, kterou finalistům přispěje ČSOB.

„I v jarní části se probojovalo do finále množství zajímavých a lokálně prospěšných projektů. Těším se, že je společně s veřejností finančně podpoříme a opět tak přineseme zlepšení do všech krajů po celé České republice,“ říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Celkem získá finanční dar 60 projektů, čtyři v každém z 15 regionů. Novinkou je rozdělení Prahy na dva regiony. ČSOB jim přispěje částkou 2 250 000 Kč. Tato suma ještě díky darům od veřejnosti naroste.

Cyklistická lávka podél Svinovských mostů by se mohla začít stavět za dva až tři roky.
Cyklistická lávka ve Svinově jako prodloužená Rudná?

Předcházet invaliditě

V minulých ročnících programu ČSOB pomáhá regionům byla finančně podpořena celá řada zajímavých projektů od vzdělávacích programů, přes nákup potřebného vybavení do hospiců až po opravu poničených varhan. A i letošní jarní kolo nemá o kvalitní prospěšné projekty nouzi, celkem se jich přihlásilo 263. V Moravskoslezském kraji se o finanční příspěvek uchází tyto projekty: Ordinace pro lidi bez domova v Ostravě, Trénuj paměť, Moravskoslezsko!, Kompenzovat handicap-zkvalitnit život a Psí láska pro seniory.

Prvním představeným uchazečem je Armáda spásy v České republice s projektem Ordinace pro lidi bez domova v Ostravě. Armáda spásy několik let pracuje na vytvoření komplexní zdravotní péče o lidi bez domova, kteří často trpí různými chorobami a obvykle nemohou nebo nechtějí vyhledat lékařskou pomoc.

TEMPL VE VÍTKOVICÍCH. Vítkovický templ byl nacisty vypálen 24. května 1939, požár nesměl být hašen a budova pomalu prohořívala ještě téměř dva týdny.
Z historie regionu: Ostravské synagogy. Od plamenů k vyhlazovacím táborům

Cílem této preventivně léčebné péče je zejména možnost efektivně řešit problematiku bezdomovectví v rámci komplexního týmu - lékař, sestra, sociální pracovník a terénní pracovník. Zároveň chce zlepšit zdravotní stav a informovanost o zdraví sociálně vyloučených osob, snížení invalidizace bezdomovectví a prevence šíření infekčních chorob v populaci. „Projekt aktivně přispívá k řešení zdravotního stavu lidí bez domova, který je dlouhodobě nedostatečně řešen a chrání i většinovou společnost zejména v oblasti šíření infekčních chorob,“ říká Jakub Roun z Armády spásy.

LIDÉ ROZHODNOU
O tom, komu přispěje ČSOB největší částkou, se rozhoduje právě teď na www.csobpomaharegionum.cz. Přispět je možné až do 2. července.
Jen za ČSOB poputuje do každého regionu 150 000 Kč. Výše finančního příspěvku banky se odvíjí od toho, jak úspěšní jsou žadatelé ve výběru peněz od individuálních dárců. Nejúspěšnější žadatel v daném regionu dostane 50 000 Kč a na účty dalších tří poputuje 40 000 Kč, 35 000 Kč a 25 000 Kč.
V poslední podzimní části programu lidé podpořili projekty ve svém okolí celkovou částkou 1 672 791 Kč. Celkem se tedy po započítání příspěvku od ČSOB mezi účastníky rozdělovalo 3 922 791 Kč. Nejúspěšnější uchazeči budou známi už 8. července.