V Česku převládají stanice zemědělské, tedy ty, které zpracovávají buď statková hnojiva, tedy kejdu či hnůj, nebo energetické plodiny, jako třeba kukuřici. Některé ze stanic provázely nebo provázejí různé problémy, proto mají obyvatelé obcí, ve kterých by měly vyrůst další bioplynky, obavy.

Pustějovská bioplynka funguje od roku 2007.

Pustějovská bioplynka funguje od roku 2007. Foto: Archiv/Deník

Zamýšlená bioplynka ve Staré Vsi, místní části Bílovce, by měla vyrůst v bývalém zemědělském areálu, který je však od obce na dohled. Na vzdálenost biostanice od obydlí upozorňuje třeba také starosta Suchdolu nad Odrou, který uvádí, že s ní měli v obci problémy hlavně v době, kdy se rozjížděla. „V té době byl zápach v okolí intenzivní, nesnesitelný a trval několik dní. Poté, co se v rámci zkušebního provozu dařilo technologii postupně doladit, už byl zápach pouze příležitostně, a ne na dlouhou dobu," prozradil Richard Ehler zkušenosti s bioplynkou v Suchdole a dodal, že velkým problémem byl monotónní hluk, který obtěžoval okolní obyvatele. „Nakonec jsme se s provozovatelem dohodli, že postaví protihlukovou stěnu," informoval starosta Ehler. Avšak stanice v Suchdole má několikanásobně vyšší vý-kon než plánovaná staroveská, která má mít výkon 99 kilowattů.

Veřejné schůze se v Bílovci-Staré Vsi zúčastnil rekordní počet občanů. Téměř všichni se stavbou bioplynky nesouhlasí, což dali hlasitě najevo.Co přivedlo Ladislava Seidlera zrovna do Staré Vsi? „První myšlenka byla využít nějakým způsobem chátrající areál, kde se to rozkrádá a kde jsou problémy. Můžeme tady přinést i pracovní místa," připomněl Seidlerův společník, pan Vráblík. Pánové však zatím nebyli schopni na všechny dotazy přesně odpovědět. Nevěděli, jakou surovinou zajistí kvašení, nebo kolik aut navíc by od obcí projelo. „Předpokládaná spotřeba by byla dva tisíce tun za rok, tedy asi pět a půl tuny denně. Vše bude upřesněno až v případném probíhajícím územním řízení. Třeba to bude jedno auto denně," podotkl Vráblík.

Zamýšlená bioplynka vnesla do obce neklid

BÍLOVEC-STARÁ VES (sim) – Bioplynka. Na obyvatele mnoha obcí toto slovo působí jako něco sprostého, co by mělo být zakázáno vyslovovat. Bioplynové stanice totiž v poslední době rostou jako houby po dešti a obyvatelům dotčených obcí jejich provoz přidělává nemálo starostí.

V těchto třech věžích, které jsou od obce na dohled, by měla vzniknout malá bioplynová stanice.

V těchto třech věžích, které jsou od obce na dohled, by měla vzniknout malá bioplynová stanice. foto: SIMONA MIKŠOVÁ

Tak je tomu i ve Staré Vsi, místní části Bílovce, kde by v chátrajícím objektu živočišné výroby chtěl Ladislav Seidler postavit mikroprovoz bioplynové stanice. Vše začalo téměř před rokem, kdy se pan Seidler obrátil na staroveský osadní výbor a předložil mu svůj záměr. Osadní výbor se s ním seznámil a nakonec jej schválil. Jeho předseda Ivo Melecký se to přítomným občanům snažil vysvětlit: „Osadní výbor ve Staré Vsi neudělal toto rozhodnutí ze dne na den. Nějakou dobu jsme zjišťovali, jak takové stanice fungují v ostatních obcích. Až na základě toho jsme přijali naše usnesení. Považovali jsme to za akci malého rozsahu, která neohrozí obec," ujistil obyvatele Melecký. Také zastupitelstvo města na svém zasedání, které se uskutečnilo 4. prosince loňského roku, s tímto investičním záměrem souhlasilo.

Pozdější události však nabraly rychlý spád. Když se o tomto záměru dozvěděli místní občané, začali se bouřit. Proti bioplynce sepsali petici, kterou podepsalo 344 občanů Staré Vsi i Bílovce, a vše vyústilo ve svolání veřejné schůze, které se kromě občanského aktivu a pana Seidlera zúčastnilo tolik občanů, že se do místnosti téměř nevešli. Předseda i Ladislav Seidler se jim snažili své kroky vysvětlit, avšak lidé je poslouchat nechtěli. Jediným jejich přáním bylo, aby byla všechna usnesení zrušena a bioplynka se v obci nestavěla.

Veřejné schůze se v Bílovci-Staré Vsi zúčastnil rekordní počet občanů. Téměř všichni se stavbou bioplynky nesouhlasí, což dali hlasitě najevo.

Veřejné schůze se v Bílovci-Staré Vsi zúčastnil rekordní počet občanů. Téměř všichni se stavbou bioplynky nesouhlasí, což dali hlasitě najevo. Foto: SIMONA MIKŠOVÁ

Lidé v obci mají strach ze zápachu, hluku, prachu a zvýšeného provozu nákladních automobilů. „Páchne to vždycky. Ptala jsem se na hygieně. Nepáchne ten technologický proces, ten už je na takové úrovni, že je v pořádku. Ale to, co se tam bude navážet a pak odvážet," podotkla jedna z přítomných žen. Padaly také třeba návrhy, aby si pan Seidler bioplynku postavil v obci, ve které bydlí, a ne ve Staré Vsi.

Ladislav Seidler se přítom ným snažil vysvětlit, co takový provoz bioplynky obnáší, avšak lidé jej překřikovali a jen málokdy ho nechali domluvit. „Ve stávající silážní věži se postaví mikrokogenerační jednotka o výkonu čtrnáctkrát menším než ve Velkých Albrechticích a pojede na úplně jiný provoz," tvrdil Seidler s tím, že v Albrechticích je odpadová stanice, kde se zpracovávají kaly nebo masokostní moučka, a ve Staré Vsi by bioplynka jela na rostlinný provoz.

Celá schůze skončila po dvou hodinách dohadů hlasováním. Téměř všichni přítomní s výstavbou bioplynky v obci nesouhlasili. Problémem se v dohledné době bude zabývat také zastupitelstvo Bílovce. Nutno dodat, že všechna jednání o případné stavbě bioplynky jsou na začátku, proces zastavila insolvence objektu a nyní se čeká, jak vše dopadne. Ale co se stane, pokud areál připadne někomu úplně jinému a ten tam postaví něco ještě horšího, než je bioplynka?