Kopřivnický závod se v posledních letech rozvinul v jednoho z větších zaměstnavatelů v regionu. „V současné době zaměstnává více než tisícovku zaměstnanců,“ sdělila Bronislava Lipová, asistentka jednatele kopřivnického závodu. Ani tomuto úspěšnému podniku se ale nevyhnuly důsledky hospodářské recese, které se mimo jiné odrazily v personální situaci. Firmu muselo opustit několik desítek zaměstnanců.

„Tento zlom v šestileté úspěšné historii závodu byl nezbytný k tomu, aby mohla být co možná nejdéle zachována aktuální úroveň zaměstnanosti a výrobní provozovna nebyla ohrožena. Velmi doufáme v to, že budeme moci zpět přijmout pracovníky a pracovnice, jakmile se bude rýsovat trvalejší oživení konjunktury“, řekl vedoucí závodu Michael Daniel.

Podle vedení společnosti rodinná firma Brose trvá na svých českých výrobních místech i v těchto těžkých časech a pokračuje na cestě ve stálém zkvalitňování práce. Jen v tomto roce se účastní interních školení na zvýšení kvalifikace 220 zaměstnanců. Firma navíc od roku 2006 úzce spolupracuje s Vysokou školou báňskou a Technickou univerzitou v Ostravě a v této spolupráci hodlá pokračovat i letos.

Od začátku školního roku 2008/2009, ve spolupráci se Střední odbornou školou strojní se sídlem nedaleko závodu, Brose rovněž nabízí mladým lidem praktický výcvik v profesních oborech autotronik a nástrojář.