Podle ředitele Národního památkového ústavu v Ostravě Michala Zezuly se areál Dolu ČSA z hlediska historických, typologických a architektonických hodnot jeví jako nejvýznamnější. Objekty dolu by podle něj mohly být vhodné nejen k novému využití, ale také pro uložení technického zařízení z dalších těžebních a úpravárenských lokalit. Jako depozitář nebo muzeum se zaměřením na hornickou tradici území Karvinska.

V renovovaných historických domech na Masarykově náměstí bude k pronájmu šest bytů, Karviná, 7. července 2022.
VIDEO: V historických domech v Karviné budou také byty, nahlédněte dovnitř

„Zachovány by měly být i těžní věže některých dalších dolů jako jednoznačně čitelné symboly hornické krajiny,“ míní Michal Zezula a připomněl, je potřeba posoudit také otázku možné ochrany dolu Lazy, který představuje poutavou vizuální dominantu.

Konzultace s památkáři

O konverzi, tedy novém využití nejen Dolu ČSA, ale také dalších již nečinných dolů (Darkov a Lazy v Orlové, kde těžba skončila v roce 2019, pozn. red.) diskutují památkáři s majitelem, společností Diamo a zástupci kraje.

Jak Deníku řekl Josef Lazárek, ředitel odštěpného závodu Darkov, který spadá pod státní podnik Diamo, jež spravuje již nečinné doly a jejich areály, Diamo podporuje myšlenku, že po ukončení těžby se tyto lokality sanují a zatraktivní. Že sem budou přivedeny nové projekty a investoři. „Současně je potřeba vrátit krajinu lidem, aby zde mohli jezdit nejen za prací, ale i za odpočinkem a třeba poznáváním hornické historie či zábavou,“ uvažuje Lazárek.

Pomocí těžké techniky se podařilo na starém evangelickém hřbitově v Karviné-Dolech vytáhnout zřícenou věž kaple.
Propadlá věž kaple na hřbitově v Karviné už je venku. Vytáhli ji jeřábem

Také proto prý lidé z Diama chtěli do diskuzí o připravovaných vizích zapojit i památkáře. Na spolupráci při transformaci území po ukončení těžby černého uhlí se dohodl i s Moravskoslezským krajem a jeho společností Moravskoslezské Investice a Development (MSID) už loni.

„Snažíme se napomoci dalšímu rozvoji území po hornické činnosti. Ten bude záviset na mnoha faktorech, především na úsilí všech, kteří se do procesu přeměny zapojí, ale také na finančních možnostech, případně schopnostech získat evropské dotace. Důležité je přistoupit k transformaci území koordinovaně, proto jsme nechali zpracovat master plány, podle kterých můžeme v dalším období společně postupovat,“ vysvětlil Josef Lazárek.

Pár let to potrvá

Transformace důlních areálů dolů Lazy, ČSA a Darkov je podle Josefa Lazárka zaměřená na lehký průmysl orientovaný na malé a střední firmy, ale i vývojová a inovativní centra nebo multifunkční areály.

„Koncept historického jádra jsme zapracovali do Masterplanu ČSA. Uvažuje se zde o vybudování Národního muzea hornictví s interaktivními expozicemi v centrální části s těžními věžemi. V části areálu se skladovacími plochami by mohlo vzniknout modulární podnikatelské centrum,“ říká Lazárek.

Záběry z krádeže soch v Karviné, rok 2022.
VIDEO: Ukradené sochy z karvinských lázní už neuvidíte, roztavili je v Olomouci

Samotná konverze dolu musí navazovat na řádnou likvidaci dolu, která je teprve na začátku. Zpracovává se dokumentace a podklady pro povolení technické likvidace. „V našich harmonogramech je pro přípravu vyčleněno období 2022 až 2023 a pro likvidaci pak období 2024 až 2026. Budování nové podoby areálu bude moci probíhat na plno zhruba od roku 2027,“ odhaduje Josef Lazárek.