Poslední úspěšně dokončenou akcí je rekonstrukce bývalého heliportu na odstavnou plochu pro vozidla pracovníků nemocnice. Investice ve výši 800 tisíc korun byla hrazena z reinvestičních prostředků Moravskoslezského kraje, které má nemocnice k dispozici pro podobné záměry.

„Nová odstavná plocha pro 30 osobních vozidel zaměstnanců je zabezpečená moderním vjezdovým a výjezdovým systémem závor s elektronickou bezkontaktní identifikací pomocí čipových karet a veřejným osvětlením,” informuje Zbyněk Lambert, technicko-bezpečnostní manažer Nemocnice Agel Nový Jičín, s tím, že tyto stavební úpravy jsou součástí širšího souboru projektů na zdejších pozemních komunikacích s cílem rozšířit nabídku parkovacích míst pro pacienty, návštěvy a zaměstnance.

Dnes již bývalý heliport se nachází v těsné blízkosti nemocničního areálu, jen pár metrů pod Španělskou kaplí stojící přes cestu. V současné době helikoptéry letecké záchranné služby přistávají na ploše nedalekého sportovního areálu.

V nemocnici rovněž došlo k významné změně dopravního režimu pro automobily, s cílem zvýšit bezpečnost v areálu. Vedení nemocnice apeluje na řidiče, aby v areálu respektovali nové dopravní značení. Změnu rovněž doznalo umístění pokladního automatu pro úhradu parkování. Ten byl přesunut na druhou stranu lékárny a má vyhrazené stání pro řidiče provádějící úhradu.

„Došlo také k zabezpečení vjezdu do nemocničního areálu a na parkoviště pro veřejnost a nemocnice rovněž nabízí, po dohodě s novojičínskou radnicí, pro všechny řidiče vjezd na centrální parkoviště v ulici K Nemocnici v čase od 15.30 do 20 hodin zdarma, což využijí nejen pacienti a jejich příbuzní, ale i návštěvníci přilehlého volnočasového areálu ve Smetanových sadech,” říká David Koribský, místopředseda představenstva Nemocnice Agel Nový Jičín, s tím, že parkování zdarma mají taktéž možnost využít klienti nemocniční lékárny Agel, kteří při nákupu obdrží storno poplatku za parkování, pacienti radioterapie podstupující onkologickou léčbu a dárci transfuzní stanice.

Dalších 25 stání pro automobily zaměstnanců vzniklo nedávno na přilehlém pozemku v těsné blízkosti areálu, který nemocnice koupila od soukromého majitele. Celkem tak přibylo 55 nových míst, která využijí zaměstnanci a uvolní se tak místa v areálu nemocnice, která budou sloužit potřebám pacientů a návštěv.