„Kvůli oslabování české koruny vůči euru jsme byli nuceni katalogové ceny u pobytů na Slovensku a v zahraničí zvýšit od 4. února 2009 až do odvolání o deset procent. Přesná cena bude zákazníkům vypočtena při potvrzení objednávky,“ uvedl jednatel cestovní kanceláře Rekrea v Ostravě Aleš Rybiář.

Podle něj však zákazníci, kteří už si zájezd koupili nebo objednali a zaplatili zálohu, pořídí dovolenou ještě za staré ceny. „K podobnému kroku přistoupila i řada dalších cestovních kanceláří. U nás má klient jistotu, že cena, kterou mu vypočítáme v den nákupu zájezdu či závazné objednávky, je konečná,“ dodal Rybiář.

Cestovní kancelář Vítkovice Tours zvýšila s platností od prvního února ceny o 6,95 procenta. „Tento krok byl nezbytný, koruna proti euru v posledních měsících oslabila velmi výrazně,“ uvedl ředitel Vítkovice Tours Libor Šugárek.

Podle něj sice cestovní kancelář sjednává s hoteliéry v zahraničí ceny zájezdů s velkým předstihem, to však zvýšení cen nemohlo zabránit. „Snažíme se samozřejmě domluvit co nejvýhodnější ceny. Ty se ale smlouvají v eurech či dolarech. Takže oslabování koruny se nutně musí do cen zájezdů promítnout. Lidé, kteří stačili zájezdy nakoupit do konce ledna, si tak mohou gratulovat, protože ušetřili,“ dodal Šugárek.

Mluvčí Cestovní kanceláře Fischer Daniel Plovajko uvedl, že lidé, kteří nakoupí do konce února zájezdy v rámci prvního momentu, budou platit původní cenu. „Poté však budeme nuceni přistoupit ke zvýšení cen. Těch, kteří si zájezd už koupili nebo si jej do konce února závazně objednají, se ale zdražování nedotkne,“ dodal Plovajko.

Člen prezidia Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamura uvedl, že v posledních dnech odpovídá na stovky dotazů týkajících se zdražování zájezdů.

„V cestovní smlouvě se může cestovní kancelář se zákazníkem dohodnout, že je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu. Zároveň ale musí být přesně stanoven způsob výpočtu zvýšení ceny. Cena zájezdu uvedená v cestovní smlouvě však nesmí být jednostranně zvýšena během dvaceti dnů před zahájením zájezdu,“ uvedl Okamura. Podle něj lze cenu zájezdu zvýšit v případě, že dojde ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot nebo plateb spojených s dopravou, například letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu. Ke zvýšení ceny mohou cestovní kanceláře přistoupit i v případech, pokud se směnný kurz české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu zvýší v průměru o více než deset procent.

„Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději jedenadvacet dní před zahájením zájezdu, jinak cestovní kanceláři nevznikne právo na zaplacení rozdílu v ceně zájezdu,“ upřesnil Okamura. Zároveň dodal, že pokud je cestovní kancelář nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky cestovní smlouvy, včetně ceny zájezdu, může navrhnout zákazníkovi její změnu. „Pokud navrhovaná změna cestovní smlouvy znamená i změnu ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena. Zákazník se pak ale může rozhodnout, zda bude se změnou cestovní smlouvy souhlasit, nebo od ní odstoupí,“ doplnil Okamura.