Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes v rámci programu RE:START vyhlásilo dotační titul na regeneraci a podnikatelské využití tzv. brownfieldů. Mezi strukturálně postižené regiony, ke kterým se řadí také Ústecký a Karlovarský kraj, rozdělí celkem 100 miliónů korun.

Budišovice, obec se zhruba sedmi stovkami obyvatel ležící mezi Ostravou a Opavou, chce zrekonstruovat objekt, v němž kdysi bývala hospoda a později kovárna.

„Máme v plánu vybudovat restauraci včetně kuchyně, protože podobné zařízení v obci nemáme a citelně nám chybí. Uvažujeme také o zřízení minipivovaru,“ řekl starosta Petr Uvíra s tím, že zbývající prostory objektu o celkové ploše 750 m2 obec nabídne k pronájmu.

PŘÍVOZSKÝ BROWNFIELD. Budovy po bývalé čistírně odpadních vod byly strženy a území se zazelenalo. Co se s ním plánuje do budoucna?
Brownfields v Ostravě čekají na využití

V Bruntále by s pomocí dotace rádi zrekonstruovali sto let starý objekt bývalé textilní školy v Revoluční ulici. „Plánujeme vytvořit podnikatelský inkubátor spolkové činnosti,“ nastínil starosta Petr Rys. Druhé křídlo budovy by podle něj město rádo využilo pro účely bydlení, na což chce sehnat finanční prostředky z jiných zdrojů.

Do výzvy se chce přihlásit i obec Rybí na Novojičínsku, kde chtějí zrekonstruovat objekt bývalého kravína. „Náš zájem trvá, i když zatím jsme se nedohodli s vlastníkem na ceně za odkup části pozemku,“ vysvětlila starostka Marie Janečková.

Podobný problém řeší i nedaleká obec Tichá. „Chceme revitalizovat areál bývalého JZD, který se nachází poblíž centra obce. Zatím se se současnými majiteli neshodneme na ceně za odkup,“ přiznala starostka Michaela Štefková, podle níž by areál v budoucnu mohl sloužit pro účely místních podnikatelů.

Jánské Koupele
Opavsko: obce a města bojují proti brownfieldům

Čtyř a půl tisícovou obec Bolatice trápí chátrající areál bývalého zemědělského družstva. „Jeho část bychom chtěli přeměnit na nezátěžovou průmyslovou výrobu,“ řekl starosta Herbert Pavera.

Žádosti o podporu, která může v případě jednoho projektu činit až 50 milionů korun, přijímá agentura CzechInvest do 16. července. V předchozích dvou výzvách bylo ve strukturálně postižených regionech schváleno osm projektů, které si rozdělí celkem 126 milionů korun.

Ilustrační foto
Databáze brownfields v kraji se sjednotily

MAPU BROWNFIELDŮ V MS kraji:

.Zdroj: Invest-msr.com

Ilustrační foto.
Trať do Beskyd se má dočkat obří investice, řeší se projekt
Herbert Pavera je starostou Bolatic a zároveň také předsedou Sdružení obcí Hlučínska.
Herbert Pavera: Bojujeme za to, aby měli lidé na Hlučínsku lepší život