Mluvčí společnosti SmVaK Ostrava Marek Síbrt sdělil, že v případě Ostravského oblastního vodovodu bude v Odrách za téměř 30 milionů korun komplexně zmodernizována úpravna vody. Ta v současnosti dodává technologickou vodu do provozu firmy, v jejímž areálu stojí, a není využívána pro zásobování obyvatel Oder pitnou vodou.

CETRAT, příborská pobočka Muzea Novojičínska, sídlí v části piaristického kláštera.
V Příboře se radují, muzeum zůstává. Jak se to povedlo?

„Technologie úpravy vody je v současnosti odstavena z provozu. Společnost SmVaK Ostrava objekt v roce 2018 odkoupila od města a po komplexní modernizaci stavební části a výměně technologie pro úpravu surové vody z vrtu na vodu pitnou bude moci být využita pro potřeby lidí ve městě,“ uvedl Marek Síbrt.

Rekonstrukce, sanace, výměna

V Jakubčovicích nad Odrou SmVaK dokončí rekonstrukci technologie odkyselovací stanice s náklady 16,5 milionu korun. Ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek uvedl, že důvodem pro investici je snižující se účinnost odkyselovací technologie ve třech otevřených filtrech.

Takto to vypadalo v úterý 18. ledna 2022 v pozdním odpoledni na rozhledně v Pohoři u Oder.
OBRAZEM: Nenáročný výstup na rozhlednu v Pohoři vám odkryje krásné scenérie

Na Novojičínsku bude také dokončena sanace několika vodojemů, která byla zahájena v uplynulém roce. Týká se to například akumulací Salaš a Puntík, v oblasti vodovodních sítí bude nejnákladnější výměna vodovodního řadu mezi Sedlnicemi a Bartošovicemi. Začne na jaře a bude stát více než 37 milionů korun.

„Vyměněno bude více než 3150 metrů potrubí ze 70. let minulého století, které má vlivem inkrustace nedostatečnou kapacitu a působí při zvýšených odběrech v zásobované lokalitě problémy s tlakem, 2257 metrů nového potrubí z vysokohustotního polyetylenu bude položeno bezvýkopovou technologií. Díky investici bude možné v Bartošovicích napojovat na síť nové domácnosti,“ upřesnil Marek Síbrt.

Projít zhruba kilometr a půl od hospody U Bačů k bývalé restauraci U Siberie ve Frenštátě pod Radhoštěm je hodně nebezpečné. O nutnosti chodníku v místě se hovoří již 33 let.
VIDEO: Bude chodník? Nebude? Obyvatelky Frenštátu se ptají již devět let

V Bílovci se bude měnit vodovodní infrastruktura za více než osm milionů korun v ulici Na Samotě a za téměř tři miliony korun v ulici Za Nemocnicí. Ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř doplnil, že více než šest milionů korun si vyžádá výměna vodovodního řadu v ulicích Štefánikova a Hanse Ledwinky v Kopřivnici.

Výstavba kalové koncovky

„Stavba je koordinována s městem, které má v plánu lokalitu revitalizovat. Vyměněno bude zhruba 470 metrů potrubí. Vodovodní řad za jeden a půl milionu korun bude vyměněn také na Masarykově náměstí. Výměna vodovodního řadu za téměř 12 milionů korun proběhne také v kopřivnické části Mniší, kde město buduje s pomocí dotačních prostředků novou kanalizaci. Délka měněného úseku dosahuje 879 metrů,“ doplnil Milan Koníř.

V Záchranné stanicí pro volne žijící živočichy v Bartošovicích každoročně přijmou stovky živočichů, nejpočetněji jsou zastoupení ptáci.
V bartošovické záchranné stanici přijímali nejčastěji ježky, je tu i mnoho ptáků

Další stavby se uskuteční v oblasti odvádění a čištění odpadních vod. Ředitel kanalizací Jan Tlolka řekl, že v čistírně odpadních vod v Kopřivnici bude zahájena výstavba kalové koncovky, která si vyžádá více než 11 milionů korun.

„Kanalizační síť bude ve městě rekonstruována v Bezručově ulici a na Masarykově náměstí. Investice přesáhne 14 milionů korun. Část stoky situovaná v městském parku a podél budovy zimního stadionu, více než 330 metrů, bude rekonstruována bezvýkopovou metodou,“ dodal Jan Tlolka.

Objekt lapáku štěrku

SmVaK také má rovněž v plánu v čistírně odpadních vod v Novém Jičíně za více než pět milionů korun vybudovat objekt lapáku štěrku. Kanalizační stoky a související infrastruktura budou rekonstruovány v ulicích Dolní Brána a 5. května.

Mateřská škola U Sýpky je centrální školkou ve Fulneku. Zhruba čtyři desítky let starou stavbu by měla nahradit novostavba.
Město Fulnek chce investovat, může si půjčit až 200 milionů korun

Stavba si vyžádá 10,5 milionu korun. Zhruba stejně bude stát modernizace kanalizační sítě v ulicích Revoluční, Nerudova a Zborovská.

Ve Fulneku se chystá rekonstrukce kanalizační stoky a související infrastruktury v ulicích Sportovní a Tyršova bude za 11,5 milionu korun a ve Štramberku dojde k sanaci kanalizační stoky v ulicích Dolní a Zauličí.