Měsíční statistika nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji je i tentokrát příznivá. Klesá počet evidovaných uchazečů o zaměstnání i podíl nezaměstnaných osob. Ze statistik rovněž vyplývá, že roste počet nahlášených volných pracovních míst.

„Meziměsíční snížení počtu nezaměstnaných osob bylo k 30. dubnu 2015 zaznamenáno ve všech okresech kraje a současně se snížil i podíl nezaměstnaných osob," potvrdila informaci Vladana Piskořová z krajské pobočky Úřadu práce ČR s tím, že více je i volných pracovních míst.

K 30. dubnu hledalo zaměstnání na Novojičínsku celkem 6546 uchazečů, což je o 472 méně než na konci měsíce března. Práci zde hledá rovněž 278 absolventů a mladistvých a 925 osob se zdravotním postižením. Na úřad práce se během čtvrtého měsíce v roce nově zaevidovalo 751 nezaměstnaných.

Novojičínsko má vůbec nejnižší podíl nezaměstnaných (5,9 %) v celém Moravskoslezském kraji. Oproti měsíci březnu toto číslo na Novojičínsku pokleslo o půl procenta a je dokonce nižší, než je republikový průměr (6,7 %). V porovnání s čísly z dubna 2014 je podíl nezaměstnaných rovněž nižší, a to o 1,7 procenta. Nejvyšší míra nezaměstnanosti je na Novojičínsku již tradičně na Odersku, nejnižší naopak na Frenštátsku.

Firmy v okrese nyní nabízejí 1679 volných pracovních míst, což je o 16 více než minulý sledovaný měsíc. Na jedno volné místo tak připadá 3,9 uchazečů.

„Situaci na pracovním trhu ovlivňují sezonní práce, které už jsou v plném proudu," nastínila Kateřina Sadílková, pověřená řízením úřadu práce, s tím, že na celkové situaci se pozitivně projevuje také monitoring volných pracovních míst.

V dubnu převládala mezi nově nahlášenými volnými místy místa pro pomocné pracovníky ve výrobě, číšníky a servírky a pracovníky ostrahy a bezpečnostních agentur. Firmy rovněž hledaly zedníky, šičky, uklízeče a pomocníky v kancelářích, hotelích či v průmyslových a jiných objektech.

V předešlých letech však situace tak růžová nebyla. „Počet volných pracovních míst od října 2008 klesal z počtu 1403 a stále kolísal okolo maximálně 500 míst, přes nejnižší počet 225 volných míst v prosinci 2012. Počet volných pracovních míst se postupně začal zvyšovat od jarních měsíců roku 2014," vyplývá z informací novojičínského úřadu práce.

Výhled na další měsíce vypadá i nadále optimisticky. Podle odhadů budou v nadcházejících měsících zaměstnavatelé nabírat další pracovníky, a nezaměstnanost tak bude s největší pravděpodobností i nadále klesat.