Dopravní nehody nejsou běžným jevem pouze na českých silnicích, jejich účastníky se mohou stát i lidé na dovolené v cizině. „Pokud je člověk v zahraničí účastníkem dopravní nehody, je vždy lepší nechat dopravní nehodu vyšetřit orgány místní policie. Tím se předejde možným nedorozuměním při likvidaci pojistné události,“ poradil novojičínský okresní policejní mluvčí Zbyněk Tomšík.

Kromě místní policie je zapotřebí kontaktovat i zdravotní službu a pojišťovnu, se kterou účastník nehody podepsal smlouvu, či její asistenční službu. V případě cestování s cestovní agenturou je vhodné řešit dopravní nehodu i s ní. Jestliže účastník nehody neovládá jazyk země, ve které se dopravní nehoda stala, má možnost obrátit se na český konzulát, který v dané zemi působí. Pokud se však nehoda stane v končinách, kde žádný český zastupitelský úřad nepůsobí, mohou lidé v případě potřeby kontaktovat zastupitelský úřad jakéhokoliv státu Evropské unie.

Při cestě autem do zahraničí nesmí řidiči v žádném případě chybět takzvaná zelená karta. „Jedná se o potvrzení, které dosvědčuje, že řidič v České republice zaplatil zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Při nehodě po předložení zelené karty za případnou škodu zaplatí pojišťovna,“ informoval Tomšík a dodal, že zelená karta platí ve všech evropských státech, a dokonce je v mnoha z nich i kontrolována. Samozřejmostí pro cestu do zahraničí je občanský průkaz nebo cestovní pas a mezinárodní řidičský průkaz.

Opatrní by však turisté neměli být pouze na silnicích, ale i při prohlídkách pamětihodností či nakupování. „Kapsáři útočí tam, kde se vyskytuje hodně lidí. Pracují velice často ve skupinách a ke krádežím zneužívají i děti,“ upozornil Tomšík na problematiku pouličních krádeží. Peníze, doklady a další cenné věci by tak lidé neměli nosit volně v kabelce nebo tašce, ale raději by si měli cennosti uložit do náprsní kapsy, která je nejvíce pod kontrolou. Jinak je vhodné nosit příruční zavazadla těsně u těla, s rukou na zapínání.

Velice ostražití by měli být turisté při manipulaci s penězi, rozhodně by neměli vystavovat na odiv větší finanční hotovost. Vhodnější je používat šekovou knížku či platební kartu. Mezi nepříjemné ztráty v zahraničí patří i krádeže pasů a řidičských průkazů. „Ztrátu dokladů je třeba ihned nahlásit místní policii. Pro tento případ se vyplatí mít s sebou ověřenou kopii pasu, uloženou na bezpečném místě,“ uzavřel Tomšík.

EVA PIŠKYTLOVÁ