Česká republika aktuálně plní předepsané kvóty sběru a zpracování elektroodpadu, to platí i pro Moravskoslezský kraj. Výrazný růst hmotnosti sebraného materiálu, který bylo možné pozorovat v letech 2006 až 2009, se však v posledních letech zastavil. A to i přesto, že sběrných míst každým rokem přibývá.

Stagnující hmotnost lze však podle odborníků částečně připisovat technologickému pokroku při výrobě elektrozařízení.

„Důvodem nižší sebrané váhy elektroodpadu je nepochybně mimo jiné i fakt, že lidé postupně začínají odevzdávat stále mladší modely spotřebičů. V nich jsou již často kovy nahrazeny za lehčí plasty. Zároveň v posledních letech došlo k miniaturizaci," vysvětlil Aleš Šrámek, zástupce Asociace recyklátorů elektrického odpadu.

Závažnější brzdou růstu množství sebraného elektroodpadu je nelegální výkup elektrospotřebičů či jejich částí v nepovolených provozovnách i ve sběrnách a výkupnách kovů. Česká inspekce životního prostředí letos ve správním řízení řešila desítky případů výkupu spotřebičů ve sběrnách i jednotlivé případy nelegálních výkupů. „Některé elektroodpady jsou vzhledem ke své ekonomické hodnotě nelegálně rozebírány mimo schválená zařízení pro zpracování. Stávají se tak kořistí zejména obchodníků se železnými a barevnými kovy. Při tomto rozebírání vznikají často černé skládky, dochází k vypalování kabelů a úniku rizikových látek ohrožujících životní prostředí a zejména zdraví lidí," upozornila Simona Cigánková, mluvčí České inspekce životního prostředí.

Podle nových požadavků Směrnice o elektroodpadech bude muset Česká republika do budoucna výrazně navýšit úroveň sběru. Oproti současnému stavu bude nutné zvýšit hmotnost sebraného odpadu o téměř 15 procent.