Na ztrátovost Rodného domu Sigmunda Freuda, který připomíná život a dílo slavného psychoanalyti­ka,začal poukazovat zastupitel Miroslav Olšaník (KSČM) a požadoval, aby město učinilo nějaká opatření.

Shrnutí hospodaření vzal na sebe starosta Milan Strakoš (ODS). Ten uvedl, že celkové náklady včetně platů pracovnic činily za loňský rok zhruba 358,6 tisíce korun, výnosy ze vstupného představovaly 78,7 tisíce korun. Dále doplnil, že v období provozu, což bylo 310 dnů, do objektu zavítalo 3281 návštěvníků. „To je v průměru jedenáct návštěvníků za den. Z materiálu je patrno, že problematické jsou zejména zimní měsíce leden, únor, prosinec a možná listopad. V ostatních měsících je návštěvnost dobrá,“ poznamenal Strakoš.

Olšaník ale hned připomínkoval, že za rok 2008 se oproti předešlému roku vybralo o více než 14 tisíc korun méně. „Je vidět, že návštěvnost klesá,“ upozornil Olšaník s tím, že celková ztráta za dobu do otevření Rodného domu Sigmunda Freuda činí více než milion korun. „Na letošní rok je naplánováno natření doškové střechy za dvě sta tisíc korun, takže se dá říci, že pokud to tak bude pokračovat, tak v příštím roce bude ztráta přes půl milionu korun. Vím, že na muzea se bude vždycky muset přispívat, i když jsme byli ubezpečováni, že to bude na sebe vydělávat.,“ pokračoval Olšaník.

Strakoš se proti poslední větě Olšaníka ohradil a uvedl, že nikdo neřekl, že rodný dům bude městu vydělávat. „Zaznělo to pouze v souvislosti s výstavbou Centra Sigmunda Freuda. Dům je pouze jedním z objektů města a podobně jako do něj, bude město vrazit i do budovy radnice, a to více než jeden milion korun. Je to ztrátové, nebo je to nutné?,“ tázal se Strakoš.

Nato se ozval zastupitel Rudolf Korčák (ODS). „Když jste navrhl, aby se to tu projednalo, myslel jsem, že přijdete s nějakým návrhem. Místo toho jen konstatujeme, že je ztráta. Doufám, že po sezóně nebudeme chtít další hodnocení. Protože ta čísla nebudou jiná. Protože jsme proto zatím nic neudělali,“ řekl směrem k Olšaníkovi Korčák, s nimž souhlasil i zastupitel František Berger (KSČM). „Pokud budeme jen číst zprávy, tak se to nezmění, měli bychom všichni přemýšlet nad tím, jak bychom to změnili,“ konstatoval Berger.