Již více než šedesát let zkušeností má Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín. Ten zabezpečuje nejen zakázky pro ministerstvo obrany a zakázky pro civilní výrobu především pro zahraniční firmy, ale také vyvíjí, opravuje a modernizuje vojenskou techniku. Právě tento podnik se stal jedním z klíčových v zakázce amerického koncernu Generals Dynamics na obrněné transportéry pro českou armádu.

Oba hlavní představitelé dvou významných firem se setkali ve čtvrtek 26. února ve VOP 025. Generals Dynamics se dostavil na schůzku v zastoupení Johnem Ulrichem, prezidentem divize General Dynamics European Land Systems a se svým kolegou Stefanem Szüssem. Novojičínský podnik pak byl zastoupen Adolfem Veřmiřovským, výrobně-technickým ředitelem. Schůzi přihlížela také zástupkyně amerického velvyslanectví Hana Obrusníková a plukovník americké armády Timothy Lindemann. Pro snadnější komunikaci se zaoceánskými hosty byla povolána tlumočnice, která překládala plynule poselství Generals Dynamics a naopak.

Veřmiřovský přiblížil přítomným historii podniku a jeho cíle. Také se pochvalně vyjádřil o dosavadní spolupráci s General Dynamics. „Náš podnik je hlavní partner společnosti General Dynamics. Partner, který bude realizovat projekt, mimo vývoje bojové verze a prvních sedmnácti vozidel. Ty byly vyrobeny přímov Generals Dynamics. Podnikem v letech 2009 až 2013 projde devadesát kusů vozidel Pandur II. Čtyři varianty bude podnik vyvíjet a zabezpečovat jejich verifikaci při zkouškách přes podnik VOP 026 Šternberk. Tento projekt má pro podnik velmi vysoký pozitivní dopad, protože nám umožní zaměstnat sto dvacet specialistů v oblasti vojenské techniky od vývojových pracovníků, řídícíh po výrobní dělnníky. Jsou to specialisté, kterých u nás už moc není, o to si jich více vážíme,“ připomněl Veřmiřovský. Jedná se o specialisty, kteří by jinak přišli v podniku o práci. Na jeho slova navázal ředitel Ulrich. „Tohle je poslední krok v hodnotícím procesu, který jsme podnikli, abychom zajistili, že čeští vojáci dostanou vozidlo v té nejlepší kvalitě. Bude to i ukázka nejmodernější techniky. Na základě našeho hodnocení jsme dosáhli závěru, že VOP 025 má všechny žádané předpoklady,“ dokončil Ulrich.

K besedě byl přizván také zástupce Nového Jičína starosta Ivan Týle. „Dobrých zpráv v poslední době bývá jako šafránu. Vítáme, že dochází k takovémuto projektu, který u druhého největšího zaměstnavatele u nás bude znamenat stabilizaci a možná i nárůst pracovních sil. Mohu pouze konstatovat, že jsme připraveni ke spolupráci,“ povrdil Týle.

General Dynamic jednal s českým nimisterstvem obrany o kontraktu na obrněné transportéry pro armádu ČR. Ačkoli byla jednání velice složitá, obě strany dospěly k přijatelnému návrhu smlouvy. V současnosti prochází schvalovacím procesem ve vládě.