Proč se dělá tato akce?

Minulý rok uplynulo přesně dvacet let od chvíle, kdy vznikla první soukromá škola. Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska v rámci toho výročí začalo pořádat různé akce a jednou z nich je i tento celorepublikový den otevřených dveří všech typů soukromých škol. A mělo by se to stát tradicí. Tato akce není pro školy povinná, je na každé škole, zda se k akci přidá, či ne.

Akce je pouze v ten jediný den?

Ano, pouze v ten jediný den. Pokud si kterékoliv z těch soukromých školských zařízení bude chtít udělat ještě třeba na jaře svůj den otevřených dveří spojený s vlastní propagací, je to na jejich uvážení.

Kolik je na Novojičínsku soukromých škol?

Přímo v Novém Jičíně jsou mateřské školy Beruška a Palováček, další mateřská škola je v Příboře-Hájově. Dále je v Novém Jičíně Educa Střední odborná škola, Fa Praktik Středisko praktického vyučování a ve Studénce je Střední ekonomickopodnikatelská škola. V našem regionu chybí ještě jeden stupeň soukromá základní škola, kterou bychom chtěli zřídit.

Proč vlastně vznikly soukromé školy?

Bylo to kvůli tomu, aby se dětem a rodičům nabídla nějaká alternativa. Buď se školy profilovaly nějakým speciálním programem, nebo nabízejí dětem něco více. Mají specifickou vzdělávací nabídku. Osobně se mi na tuto otázku špatně odpovídá, protože u nás je to třeba kromě angličtiny, metody dobrého startu, logopedické prevence a jiných tradičních a netradičních akcí úplně jiným přístupem k rodičům a k dětem.

Jak se lidé dívají na soukromé školy? Jsou slyšet názory, že to zřizovatelé dělají kvůli penězům.

Pokud bych chtěla zbohatnout na podnikání, tak bych to určitě neřešila tím, že si otevřu soukromou školu. Lidé si nezjistí finanční podmínky, které soukromé školy mají.

Jaké jsou ty podmínky?

V prvním roce vzniku pobírá soukromá škola šedesátiprocentní státní dotaci, a pokud splní podmínky pro hodnocení České školské inspekce, může v dalším roce dosáhnout stoprocentního státního normativu u mateřských a základních škol, devadesát procent obdrží střední soukromé školy. U mateřských škol je to ještě navíc tak, že městské nebo obecní dostanou k normativu z ministerstva školství ještě takzvaný provozní normativ, který poskytuje ministerstvo financí, a na ten soukromá mateřská škola nárok nemá. Takže naše příjmy jsou státní dotace a školné. Ještě nám městský úřad dává roční účelový příspěvek na úhradu režijních nákladů na stravné dětí. To, co dostáváme od státu na pokrytí mezd a školních pomůcek, nám nestačí ani na mzdy. Jsme asi na osmdesáti procentech normativu státních a obecních škol.

Setkáváte se s názorem, že soukromé školy jsou něco, co tady nemá mít místo?

Stává se to. Protože občas někdo řekne, že soukromá škola pobírá sto procent normativ a ještě si vybírá školné. Pravda je někde jinde.